Liudas Mažylis: ne visi dalykai susiję su šimtmečiu yra atrasti
„Ži­not, aš tu­riu pla­ną 2018-iems me­tams. Tai gal net nė­ra tie­sio­giai su­si­ję su ra­di­niu, bet šis iš­šū­kis bū­tų la­bai įdo­mus ma­no gy­ve­ni­me ir la­bai įdo­mu, ar man pa­vyk­tų jį įveik­ti,“ – vos prieš me­tus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą ra­dęs prof. Liu­das Ma­žy­lis jau dė­lio­ja­si nau­jus pla­nus.

Lietuvai minint savo valstybingumo atkūrimo šimtmetį, profesorius vis tiek lieka paslaptingas: „Dabar dar viskas yra tokioj ankstyvoj planavimo stadijoj, tad negaliu pasakot viešai. Tačiau neminint paties fakto, dar galėčiau pasakyti, kad ne visi dalykai susiję su šimtmečiu yra atrasti, tad smagu ir konkuruoti su kitais jų ieškant.“

#Prognozės2018 Liudas mažylis LŽ teigė šiais metasi turįs sau iššūkių: „Kas dar neatrasta? Na, susitikimuose žmonės mane įpareigoja dar rasti Vytauto grabą, Vytauto palaikus, Vytauto karūną, Gintaro kambarį, Napoleono lobį, išspręsti Dariaus ir Girėno žūties problemą... maždaug toks „paketėlis“. Aš nieko to neįsipareigoju. Neieškosiu. Tačiau rasti ką nors tokio sunkiasvorio, susijusio su Lietuvos Tarybos veikla, visai norėtųsi... žinau, kad ne man vienam.“ Plačiau skaitykite ČIA

Tačiau 2017-ieji buvo ypatingi ne tik mūsų šaliai, sulaukusiai Nepriklausomybės akto originalo, – didelės dovanos sulaukė ir pats Liudas Mažylis: „Stebuklų laikai dėjosi man gyvenime du kartus ir lygiagrečiai. Atsirado dukra, o po pusmečio – Sąjūdis ir politiniai pokyčiai. Pernai, 2017-siais, atsirado dokumentas, o po mėnesio – anūkė, – su šypsena kalba L. Mažylis. – Vardas yra karingos patriotės pagal žinomą meninį filmą. Kolkas aš tik planuoju žiūrėti į akis, o tos akys didelės, labai smalsios, nors mums dar tik aštuoni mėnesiai su trupučiu. Ko tos akys klaus, į tai bandysiu atsakyt.“

Pats puikiai prisimindamas savo vaikystės keliones su žymiuoju seneliu, ginekologijos pradininku Lietuvoje Pranu Mažyliu, profesorius žada šeimos tradicijas auginant anūkus išlaikyti: „Mes jau dabar Vilniuj pavažinėjam į Valakampius ir atgal, bet čia nėra labai gerai, nes tų pasivaikščiojimų metu jai reiktų miegot, o kai ji savo dideles akis išplečia ir pradeda šypsotis – tai jau reiškia, kad aš užduoties neįvykdau, nes anūkė prabudo. Čia gal ankstyvas toks smalsumas, bet va reiktų dar jai pamiegot ilgiau…“

Pokalbis su prof. Liudu Mažyliu – šį vakarą LRT dokumentinėje apybraižoje „Gimę tą pačią dieną“ 19.30 val.