KGB sudarytos Adolfo Ramanausko-Vanago bylos – virtualioje parodoje
Mi­nint su so­vie­tų oku­pan­tais ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go 100-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, Lie­tu­vos ypa­tin­ga­sis ar­chy­vas pri­sta­to vir­tua­lią par­odą „Gy­ve­ni­mu liu­di­jęs Lais­vę“.

Joje eksponuojami dokumentai bei fotonuotraukos iš KGB vestų A. Ramanausko-Vanago baudžiamosios, agentūrinių ir operatyvinės paieškos bylų.

„Visa byla iki šiol buvo prieinama skaitykloje, šiandien ji įdėta į elektroninio archyvo informacinę sistemą, su byla galės susipažinti visi norintieji“, – pirmadienį žurnalistams sakė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus patarėja Edita Škirkaitė.

Virtualioje parodoje galima apsilankyti adresu www.archyvai.lt/lt/lya, o baudžiamosios bylos skaitmeniniai vaizdai skelbiami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (eais-pub.archyvai.lt/eais).

Baudžiamoji byla A. Ramanauskui-Vanagui užvesta 1956 metų spalio 12 dieną, jį suėmus. Ši baudžiamoji byla yra paskutinė A. Ramanausko-Vanago gaudynių ir medžioklės istorijoje.

Anot E. Škirkaitės, bylose segami įvairūs dokumentai – agentūriniai pranešimai, operatyviniai planai, kaip sugauti ir surasti A. Ramanauską-Vanagą, išaiškinti ryšininkai. Byloje taip pat paminėta, kad A. Ramanauskas-Vanagas savo byloje atskleidė 22 asmenis, tačiau saugumo organai žinojo apie pusantro šimto žmonių, kurie turėjo ryšių su Vanagu.

„Byloje 20 tomų, iš jų 7 skirti procesiniams dokumentams – apklausos protokolai, liudytojų apklausos protokolai, ginklų ekspertizės, surastų dokumentų apžiūros protokolai. Pačioms Vanago apklausoms yra skirti 2 tomai, apie 60 jo apklausos protokolų“, – pasakojo E. Škirkaitė.

Likusieji 13 tomų – partizanų dokumentai, kurie buvo surasti atliekant kratas bei pagal Vanago parodymus. Pasak E. Škirkaitės, A. Ramanauskas-Vanagas keletą kartų buvo vežamas parodyti, kur yra užkasti partizanų archyvai, taip surastos mažiausiai 4 dėžės dokumentų.

Pasak Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialisto Daliaus Stanciko, žmonės kurie nėra pripratę prie KGB bylų ar nėra jų skaitę, susidurs su kalbos klaida. Pasak jo, A. Ramanausko-Vanago tardymo protokoluose, galima perskaityti, kad Vanagas partizanus vadina banditais, stribus – liaudies gynėjais,o savo kolegas, kurie buvo išsiųsti į užsienį ir grįžo, vadina amerikiečių šnipais.

„Čia yra tam tikra kalbos klaida, kadangi bent jau pradžioje, Vanago apklausa vyko lietuviškai, tada ją vertė į rusų kalbą, svarbiausius duomenis siuntė į Maskvą, o po to vėl vertė į lietuvių kalbą ir jau Vanagas pasirašinėjo ant rusiško protokolo. Jie rašo kaip supranta, partizanus išverčia banditais, o stribus liaudies gynėjais“, – sakė D. Stancikas.

Anot Lietuvos ypatingojo archyvo, A. Ramanausko-Vanago baudžiamoji byla viešai skelbiama siekiant sumažinti galimybę skleisti archyviniais šaltiniais nepagrįstą, Lietuvos partizanus šmeižiančią ir tendencingai interpretuotą informaciją.

A. Ramanauskas-Vanagas – ne tik kovotojas, partizanų vadas, bet ir žurnalistas, redaktorius, leidėjas. Jo atsiminimų knyga, fotografijų albumai, partizanų dainų rinkinys, įrištas į Stalino knygą bei kiti partizanų rankraščiai saugomi Genocido aukų muziejuje.

A. Ramanauskas-Vanagas vadovavo Dzūkijos partizanams, 1949 metais su kitais partizanų vadais jis pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją.

Ginkluota kova dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vyko nuo 1944 iki 1953 metų. A. Ramanauskas-Vanagas buvo suimtas 1956 metais, sovietų žiauriai kankintas, o kitais metais jam įvykdyta mirties bausmė.