Vokietijoje JAV pajėgų gali nebelikti
Jung­ti­nės Vals­ti­jos svars­to ga­li­my­bę iš­ves­ti sa­vo pa­jė­gas iš Vo­kie­ti­jos ir gal­būt per­kel­ti jas į Len­ki­ją, rem­da­ma­sis vie­nu JAV ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mu sek­ma­die­nį pra­ne­šė len­kų vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas.

Pentagonas skaičiuoja Vokietijoje dislokuotų amerikiečių pajėgų galimo didelio masto išvedimo arba perkėlimo išlaidas ir analizuoja galimą poveikį, sakoma dienraščio „The Washington Post“ pranešime.

Pajėgų perdislokavimo kaštai vertinami tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel išaugus įtampai. Viename iš galimų scenarijų numatytas visiškas arba dalinis amerikiečių pajėgų perkėlimas į Lenkiją.

Anksčiau šiais metais D. Trumpas jau užsiminė apie galimą pajėgų perkėlimą per vieną susitikimą Baltuosiuose rūmuose su savo patarėjais kariuomenės klausimais, rašo „The Washington Post“, cituodamas neįvardintus JAV pareigūnus.

Tačiau Pentagono atstovas atmetė realią visiško ar dalinio pajėgų išvedimo iš Vokietijos galimybę sakydamas, kad tokia analizė yra atliekama įprasta tvarka, rašoma laikraštyje.

Taip pat pranešama, kad D. Trumpas nustebo sužinojęs, kad Vokietijoje dislokuota 35 tūkst. amerikiečių karių, ir skundėsi, kad NATO narės Europoje nepakankamai prisideda prie bendro saugumo užtikrinimo ir NATO finansavimo.

Tuo metu Lenkija atitinka NATO narėms keliamus išlaidų saugumui reikalavimus ir turi „geriau su D.Trumpu susigrojusią“ vyriausybę.

Remiantis „The Washington Post“, pastaraisiais mėnesiais Lenkija pasisiūlė išleisti mažiausiai 2 mlrd. JAV dolerių, kad šalyje atsirastų nuolatinė JAV kariuomenės bazė.

Birželio mėnesį vienas aukšto rango saugumo pareigūnas Varšuvoje taip pat sakė, jog Lenkija yra suinteresuota, kad JAV kariai būtų nuolat dislokuoti šalyje.

Nerimas rytinėse NATO šalyse dėl Maskvos veiksmų ypač išaugo 2014 metais po Rusijos įvykdytos Ukrainos Krymo pusiasalio aneksijos. 2016 metais Varšuvoje vykusiame NATO viršūnių susitikime buvo nuspręsta rotuoti tarptautines pajėgas Lenkijoje ir Baltijos šalyse.

Anksčiau šiais metais žurnalas „The Washington Examiner“ paskelbė autorinį straipsnį, kuriame išsakoma nuomonė, jog D. Trumpas turėtų perkelti JAV pajėgas iš Vokietijos į Lenkiją.