Viskas, ką pasakysite, bus panaudota prieš jus
Kiek­vie­nas, kas ka­da nors žiū­rė­jo ame­ri­kie­tiš­kus ko­vi­nius ar de­tek­ty­vi­nius fil­mus, ži­no, kad areš­tuo­da­mas įta­ria­mą­jį JAV po­li­ci­nin­kas tu­ri in­for­muo­ti jį apie jo tei­ses. Tarp tų tei­sių yra tei­sė ty­lė­ti, nes „vis­kas, ką jūs pa­sa­ky­si­te, ga­li bū­ti pa­nau­do­ta prieš jus teis­me“. Kiek trans­for­muo­tas toks įspė­ji­mas ga­li bū­ti ak­tua­lus ir kal­bant apie da­bar­ti­nę glo­ba­lią in­for­ma­ci­nę erd­vę.

Kremliaus propaganda yra įvaldžiusi „ištraukimo iš konteksto“ ir „labai laisvo interpretavimo“ technikas, kurias aktyviai taiko netikrų naujienų, panaudojamų propagandiniams ir ideologiniams tikslams, gamybai.

Pavyzdžių, kaip tai yra daroma, atrasti nesudėtinga, o tarp jų galima rasti ir lietuvišką, ar plačiau – baltišką, aspektą.

Pavyzdžiui, balandžio 5 dieną Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti (faktiškai – naujienų agentūra „Rossija segodnia“, kuri taip pat yra propagandinio resurso Sputnik steigėja) paskelbė naujieną, kad Lietuvos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis neva pareiškė, jog Rusijos sąsajos su Skripalių byla (buvusio šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukros apnuodijimas Solsberi mieste) nėra įrodytos.

Rusijos naujienų agentūra rėmėsi „Žinių radijo“ medžiaga, kurioje S. Skvernelis iš tikrųjų išsako mintį, jog tai, kad už S. Skripalio ir jo dukros apnuodijimo stovi būtent Rusija/ dar reikėtų galutinai patvirtinti.

Kremlius imasi aiškios gynybinės pozicijos, kurdamas tradicines informacinio triukšmo bangas. Taip gana neutralus Lietuvos ministro pirmininko pareiškimas dėl tyrimo, kurio baigtis turėtų galutinai sustatyti visus taškus virš „i“, faktiškai tampa, žinoma – tinkamai jį pakreipus, Kremliaus pozicijos palaikymu.

Tokios „naujienos“ reikalingos Rusijos propagandai tam, kad būtų sukurtas vaizdas, jog JK teiginiuose ne viskas yra vienareikšmiška, kas atveria kelia ir kitoms – taip pat ir Kremliaus gaminamoms – interpretacijoms ir minėtos istorijos variantams.

Rusijos propagandos meistriškumą interpretuojant viešuosius pasisakymus demonstruoja ir dar viena netikra naujiena, kurioje teigiama, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas išvadino Baltijos šalių vadovus „durnais“ už tai, kad jie nenori draugauti su Rusija. Šią „naujieną“ lygiai taip pateikė ir lietuviškas „Laisvas laikraštis“, kuris, Valstybės saugumo departamento teigimu, yra tarp pro-Rusiškos propagandos platintojų Lietuvoje.

Šiuo atveju Kremliaus propaganda tradiciškai pasiklydo vertime, o taip pat užsižaidė su interpretacijomis. D. Trumpo pasisakymas šiuo klausimu buvo gana padrikas, tačiau net atsižvelgiant į tai – Kremliaus propagandos kontekste jo pasisakymas interpretuotas pernelyg laisvai. Tuo pat metu šio klaidinančio naratyvo kūrėjai nuspėjamai nepastebėjo kitų – aiškesnių – D. Trumpo pasisakymo momentų, kur jis vadina Baltijos šalis draugais, kalba apie „brutalią sovietinę okupaciją“ ir giria už tai, kad Lietuva, Latvija ir Estija skiria 2 proc. BVP gynybai.

Taigi, perfrazuojant teksto pradžioje pateiktą posakį, galima sakyti, kad viskas, ką pasakysite – gali būti panaudota Kremliaus propagandos jos tikslams. Ypač tai reikėtų turėti galvoje politikams, ekspertams bei kitiems viešiems asmenims. Žinoma, net apgalvotas kalbėjimas, preciziškai vertinant kiekvieną pasakytą frazę, negali visiškai apsaugoti nuo propagandos kūrėjų taikomų „vertimo“ ir interpretacijos technikų. Kita vertus, neapgalvotas ir neatsakingas pasisakymas tik palengvina propagandinio fronto kariams gyvenimą ir provokuoja jų aktyvumą.