Vepriuose – lauko taktinės pratybos
Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to ba­ta­lio­no ka­riai pra­ty­bų „Vep­riai 2018“ me­tu vyk­dys prieš­o stab­dy­mą, į pra­ty­bų pa­si­ren­gi­mą įsi­trau­kia ir vie­tos bend­ruo­me­nė.

Kovo 29 d. Veprių seniūnijoje (Ukmergės r.) vyks Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono kuopos skyrių vertinamosios pratybos, kurių metu per šimtas karių vykdys skyrių lauko taktines pratybas. Šios pratybos orientuotos į gynybos operacijų vykdymą apgyvendintoje/priemiesčio teritorijoje. Rengtis pratyboms kariams aktyviai padeda ir vietos bendruomenė bei įmonės.

Pratybų metu kariai treniruosis koordinuoti veiksmus su civilinėmis institucijomis ir vietos gyventojais vykdydami priešo pajėgų (priešo imitavimo grupių) stabdymą. Visų pratybų metu vertinami karių gebėjimai atlikti gynybines operacijas apgyvendintoje teritorijoje.

„Džiugu, kad mūsų žmonės puikiai suvokia, jog Tėvynės gynyba yra visų mūsų pareiga. Atsižvelgiant į šiuolaikinių konfliktų eigą kariai turi treniruotis užduočių vykdymo specifikos ir apgyvendintoje vietovėje, o tam ypač svarbi mūsų šalies gyventojų parama,“ – sako bataliono vadas pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas.

Pasak vado, į pratybų organizavimą ir vykdymą aktyviai įsitraukia ir vietos gyventojai, teritorijoje veikiančios įmonės. „ Jaučiame ne tik stiprų moralinį karių palaikymą, bet ir tiesioginę pagalbą – mums tiekiamos medžiagas, reikalingos pozicijoms įrengti, skiriama sunkioji technika. Su vietinių pagalbą pozicijos įrengiamos daug greičiau ir efektyviau,“ – sako plk. ltn. E. Lastauskas.

Kaip pavyzdžiu Vaidoto bataliono vadovybė nurodo įmonę „UAB Rizgonys“, kuri kariams neatlygintinai atvežė žvyro į gynybines pozicijas.

Dauguma pratybų dalyvių yra savanoriškai pasirinkę tarnybą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, kurie turės vertintojams pademonstruoti, kad yra ne tik pasiryžę kovoti dėl kiekvieno iš mūsų, bet ir geba tai atlikti efektyviai.