Tarnybą baigia per 400 šauktinių
Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko ri­kiuo­tės aikš­tė­je Ruk­lo­je (Jo­na­vos r.) šian­dien vyks iš­kil­min­ga Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių iš­ly­dė­ji­mo į at­sar­gą ce­re­mo­ni­ja.

Išlydimi kariai tarnybą Kunigaikščio Vaidoto batalione pradėjo praėjusių metų spalio 2 dieną. Per devynis mėnesius šauktiniai įgijo įvairių karinių specialybių – šaulio, kulkosvaidininko, granatsvaidininko ir kitų. Jie taip pat intensyviai dalyvavo karinio rengimo užsiėmimuose.

Matas Ažukas apdovanojimo nusipelnė, nes aktyviai reiškė mintis žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Nauja nominacija

Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono kapitonas Marius Zapalis informavo, kad per renginį vyks iškilminga karių rikiuotė, bus apdovanoti geriausi nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, pirmą kartą bus įteiktas apdovanojimas ir už aktyvų bendradarbiavimą su žiniasklaida.

Šį apdovanojimą UAB „Lietuvos žinios“ direktorius Virginijus Šmigelskas įteiks Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono sunkiosios ginkluotės kuopos 120 mm minosvaidžių 1-ojo būrio valdymo grupės radijo ryšių sistemų technikui jaunesniajam eiliniui jonaviečiui Matui Ažukui.

„Kunigaikščio Vaidoto batalionas kartu su dienraščiu „Lietuvos žinios“ inicijavo nominaciją „Už aktyvų nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kario bendradarbiavimą su žiniasklaida“. M. Ažukas šio apdovanojimo nusipelnė, nes aktyviai reiškė mintis tiek rajono, tiek nacionalinės žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, dalyvavo visuomeninėje veikloje“, – teigė kapitonas M. Zapalis.

Užslėpti talentai

Vaidoto bataliono atstovas akcentavo, kad kariuomenėje yra daug užslėptų talentų. „Atėję tarnauti jaunuoliai – mūsų vaikai, broliai, seserys – turi įvairių gabumų, yra sumanūs ir labai talentingi. Privalomąją pradinę karo tarnybą atlieka būsimi informacinių technologijų specialistai, muzikantai, politikai, diplomatai, verslininkai, rašytojai, žurnalistai. Todėl ir toliau bendradarbiausime su dienraščiu „Lietuvos žinios“ ir teiksime apdovanojimus kitiems kariams. Kiekvienas gali rašyti apie tarnybą, savo išgyvenimus ir veiklą Lietuvos kariuomenėje“, – kalbėjo M. Zapalis.

Jo žodžiais, tai labai sektinas pavyzdys kiekvienam kariui, ateinančiam tarnauti devynis mėnesius. Paskleidęs teigiamą žinią apie Lietuvos kariuomenę, karys prisideda prie valstybės saugumo, jos stiprinimo, įvaizdžio gerinimo.

Aktyvus jaunuolis

20-metis M. Ažukas gimtajame mieste žinomas kaip labai aktyvus visuomenininkas. Dar kai mokėsi Jonavos Senamiesčio gimnazijoje, vaikinas buvo išrinktas į Lietuvos mokinių parlamentą ir priklausė Lietuvos moksleivių sąjungai, dalyvavo jaunimui skirtuose projektuose „Moksleiviai – į Vyriausybę“ Krašto apsaugos ministerijoje, „Model United Nations“ Varšuvoje ir Niujorke, taip pat „Erasmus+“ programoje, organizavo įvairias konferencijas, tapo Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos valdybos nariu, atstovavo šaliai Helsinkyje vykusioje tarptautinėje „Model European Parliament“ sesijoje, kurioje buvo sprendžiami kibernetinio saugumo klausimai.

Matas ateityje savo karjerą nori sieti su tarptautinius santykius nagrinėjančia sritimi, tad paragauti kario duonos jaunuolis nusprendė ne šiaip sau. Jo žodžiais, kariuomenėje įgyta patirtis yra svarbi kelio dalis ateityje siekiant diplomato karjeros.

„Dar prieš kelerius metus, kai buvo paskelbti pirmieji šauktinių sąrašai, sakiau, kad pasirinksiu pradinę karo tarnybą. Tai – kiekvieno piliečio pareiga. Norėjau save išbandyti, sustiprėti ne tik fiziškai, bet ir morališkai“, – Jonavos „Naujienoms“ yra sakęs kraštietis.

Jaunuolis dėkojo nacionaliniam dienraščiui „Lietuvos žinios“ už įvertinimą. „Tai – ne mano vieno darbas. Ačiū Kunigaikščio Vaidoto batalionui, kuris padėjo suprasti, kokia yra kariuomenė, kaip ji veikia. Teko nemažai prisidėti formuojant teigiamą visuomenės nuomonę apie Lietuvos kariuomenę, jos pasirengimą – bendravau ne tik su nacionaline žiniasklaida, bet ir su užsienio šalių žurnalistais“, – prieš renginį sakė M. Ažukas.