Švedija surengs didžiules karines pratybas
Šve­di­ja tre­čia­die­nį, mi­nė­da­ma sa­vo Na­cio­na­li­nę die­ną, pa­kvie­tė apie 22 tūkst. sa­vo re­zer­vo ka­rių da­ly­vau­ti di­džiau­sio­se per pa­sta­ruo­sius 40 me­tų pra­ty­bo­se, tvy­rant įtam­pai Va­ka­rų ša­lių ir Ru­si­jos san­ty­kiuo­se.

Visoje šalyje vykstančiuose manevruose, kurie surengti siekiant sustiprinti šalies saugumą, atšalus santykiams su buvusia Šaltojo karo laikų priešininke Maskva, iš viso dalyvauja 40 kariuomenės batalionų.

Kariškiai tikisi, kad į pirmą masinį šaukimą nuo 1975 metų atsilieps mažiausiai pusė Švedijos rezervo karių. Pratybose bus pirmiausia mokomasi atlikti sausumos žvalgybos, gynybos ir logistikos užduotis.

„Mūsų misija yra sustiprinti Švedijos karinę gynybą ir pagerinti mūsų operacinius pajėgumus“, – pareiškė Švedijos vyriausiasis kariuomenės vadas Micaelis Bydenas.

„Išbandome maždaug pusės mūsų pajėgų mobilizavimo grandinę. To nedarėme nuo 1975 metų“, – nurodoma M. Bydeno pareiškime.

Pasak jo, rezervo kariai yra „būtini, kad likusi ginkluotųjų pajėgų dalis galėtų ginti Švediją“ ir atlikti savo tiesiogines pareigas.

Praėjusį mėnesį Švedijos vyriausybė išleido specialią brošiūrą vietos gyventojams, kurioje jiems patariama, kaip elgtis karo, stichinės nelaimės arba kibernetinės atakos atveju.

Tokia brošiūra, pavadinta „Jeigu ištiktų krizė arba kiltų karas“, Švedijoje išleista pirmą kartą po 1961-ųjų. Joje švedams patariama, kur slėptis, kokias maisto atsargas kaupti ir kokia informacija galima pasitikėti.

Nors NATO nepriklausanti Švedija neturi bendros sienos su Rusija, tačiau kitame Baltijos jūros krante, Kaliningrade, yra Rusijos karinio laivyno bazė.

Pasibaigus Šaltajam karui, jau du šimtmečius jokio ginkluoto konflikto savo teritorijoje neturėjusi Švedija smarkiai apkarpė savo išlaidas gynybai, tačiau Rusijos įvykdyta Krymo aneksija sukrėtė Stokholmą.

Kovo mėnesį Švedija išsiuntė vieną Rusijos diplomatą iš šalies, solidarizuodamasi su tarptautine bendruomene po buvusio rusų dvigubo agento ir jo dukters apnuodijimo Anglijoje, dėl kurio britų vyriausybė apkaltino Rusiją.

Šią savaitę Švedijos lyderiai perspėjo dėl galimo Rusijos kišimosi į rugsėjį numatytus parlamento rinkimus.

Pernai Stokholmas pranešė, kad jau šią vasarą sugrąžins privalomą karinę tarnybą, kuri buvo atšaukta prieš septynerius metus.

Neseniai į Švedijai priklausančią Baltijos jūros Gotlando salą buvo sugrąžintos nuolatinės karinės pajėgos, išliekant susirūpinimui dėl šalies galimybių apsiginti nuo galimos Rusijos agresijos.