Svarstoma, ar verta jungtis prie Europos gynybos grupės
Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ža­da svars­ty­ti ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie Pra­ncū­zi­jos ini­cia­ty­va ku­ria­mos nau­jos Eu­ro­pos gy­ny­bos gru­pės, ku­ri ga­lė­tų vyk­dy­ti ka­ri­nes in­ter­ven­ci­jas už Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ri­bų.

„Mes sveikiname Prancūzijos ir aštuonių prie jos prisijungusių šalių iniciatyvą stiprinti karinius pajėgumus Europoje. Atidžiai seksime šios iniciatyvos įgyvendinimo eigą ir vertinsime Lietuvos kariuomenės galimybes dalyvauti jos įgyvendinime“, – BNS sakė Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktorius Robertas Šapronas.

Prie vadinamosios Europos intervencinės iniciatyvos (European Intervention Iniative, EII) praeitą savaitę prisijungė devynios Europos Sąjungos (ES) šalys, pasirašiusios ketinimų deklaraciją.

Anot iniciatorių, nauja grupė galėtų spręsti humanitarines krizes, vykdyti evakuacijos operacijas ir įprastus kariuomenės uždavinius.

Iš Baltijos šalių prie iniciatyvos kol kas prisijungė vienintelė Estija.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tikisi, kad ši grupė bus daug veiksmingesnė negu 2007 metais suplanuotos keturios ES „kovinės grupės“, taip ir nevirtusios tikrove dėl politinių nesutarimų.

Kritikai mano, kad šis projektas gali dubliuoti NATO vaidmenį.