Stiprinamas Lietuvos ir Vokietijos karo medikų bendradarbiavimas
Šian­dien ap­tar­ti Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos dviš­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo ka­ro me­di­ci­nos sri­ty­je, klausimai

Lietuvoje vieši Vokietijos kariuomenės vyr. gydytojo generolo leitenantsa Michaelas Tempelas vadovaujama Karo medicinos tarnybos delegacija. su Lietuvos atstovais aptarti dvišalio bendradarbiavimo karo medicinos srityje klausimai, Lietuvos dalyvavimas Vokietijos inicijuotoje Rėminės valstybės koncepcijos (angl. Framework Nation Concept, FNC) iniciatyvoje vystant tarptautinius karinius medicininius pajėgumus ir Tarptautinį medicininio koordinavimo centrą (MMCC).

Taip pat buvo aptarti Europos Sąjungos nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo PESCO iniciatyvos ES medicininių pajėgumų (EU Medical Command) vystymo klausimai.

„Šiandien Vokietija užima ypatingą vietą Aljanse ir ženkliai prisideda prie saugumo mūsų regione ir už jo ribų stiprinimo. Užtikrinta Vokietijos lyderystė vadovaujant NATO priešakinių pajėgų batalionui Lietuvoje yra puikus Aljanso atgrasymo priemonių įgyvendinimo pavyzdys“, – sakė viceministras V. Umbrasas. Krašto apsaugos viceministras pabrėžė, kad Vokietijos indėlis yra labai svarbus NATO ateičiai ir visai gynybos architektūrai Europoje.

Po susitikimo Krašto apsaugos ministerijoje Vokietijos kariuomenės karo gydytojų delegacija lankysis NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje dislokuotoje Rukloje, vėliau susitiks su Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos vade pulkininke leitenante Jolita Sesartiene, lankysis šioje tarnyboje Kaune.

Lietuvos ir Vokietijos gynybos ministerijų bendradarbiavimas vyksta pagal 1994 m. pasirašytą ir 2010 m. atnaujintą susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje. Lietuva su Vokietijos gynybos sistemos institucijomis bendradarbiauja įvairiose srityse ir lygmenyse.