Skęstančiame Šilutės rajone kariai toliau teikia pagalbą
Nuo va­sa­rio mė­ne­sio pra­džios Ši­lu­tės ra­jo­no pot­vy­nio ra­jo­ne vei­ku­si Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no ka­rių ko­man­da su bū­ti­niau­sia gel­bė­ji­mo įran­ga ir tech­ni­ka lie­ka pot­vy­nio vie­to­vė­je ir to­liau teiks pa­gal­bą gy­ven­to­jams. Nuo va­sa­rio pra­džios, ka­riai sa­vo trans­por­tu per už­lie­tą ruo­žą jau per­ga­be­no per 3 tūkst. gy­ven­to­jų.

Sprendimą toliau teikti paramą kariuomenės vadovybė priėmė šiandien, vasario 22 d., atsižvelgusi į Šilutės rajono administracijos prašymą pratęsti paramą ir tai, kad per mėnesį situacija potvynio vietovėse nepagerėjo.

Kariai Šilutės rajono potvynio rajone lieka iki kovo mėnesio pabaigos, tada potvynio situacija bus dar kartą įvertinta ir priimti atitinkami sprendimai dėl karių paramos.

Pamaryje pakilus vandens lygiui Lietuvos kariuomenė pradėjo teikti paramą Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėms, likviduojančioms potvynio padarinius. Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, atsižvelgdamas į gautą Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymą, nuo vasario 2 d. aktyvavo Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių pajėgas. Karių veiksmai derinami su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) pareigūnais ir Šilutės rajono administracija. Taip pat esant būtinybei gali būti pasitelkiamas ir Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.

Pirmą kartą Taikos meto užduočių operacinės pajėgos buvo aktyvuotos 2010 m. kovo mėn., kai pamario regione buvo paskelbta ekstremali situacija potvynio apsemtose vietovėse Juknaičių seniūnijoje (Šilutės r.) ir Pagėgių savivaldybėje (Tauragės apskr.). Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių operacinės pajėgos suformuotos 2009 metais, o budėjimą pradėjo nuo 2010 m. pradžios.

2018 m. budėjimą Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių operacinėse pajėgose vykdo beveik 1000 karių. Pajėgos sudarytos iš sausumos, jūrų, oro ir specialiųjų operacijų pajėgų vienetų. Didžiąją dalį šių pajėgų sudaro sausumos pajėgų kariai – apie 700 karių iš Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono. Juos remia kariai iš Juozo Vitkaus inžinerijos, Karaliaus Mindaugo husarų batalionų ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų. Taikos meto užduočių pajėgoms vadovauja ir veiksmus koordinuoja Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas.