Šis tas, ką filmai visada parodo neteisingai – kiek jėgos reikia norint ištraukti granatos žiedą?
Fo­ne gir­di­ma įtemp­ta mu­zi­ka ir šū­viai. Vy­riš­kas ir kie­tas fil­mo he­ro­jus be bai­mės pėd­sa­ko vei­de pa­ima gra­na­tą ir pa­ke­lia ją prie lū­pų. Stai­gus trūk­te­lė­ji­mas ir gra­na­tos žie­das lie­ka dan­ty­se, o po se­kun­dės už­tai­sas jau skrie­ja tai­ki­nio link. Žiū­ro­vai ki­no sa­lė­je net bi­jo kvė­puo­ti, ta­čiau ka­riai tik iro­niš­kai nu­si­šyp­so – taip ne­bū­na.

Filmai daug dalykų apie granatas rodo neteisingai. Visų pirma, jų veikimo nuotolis yra pakankamai ribotas, o ir sprogmenų ten visai nedaug. Taigi, granata gali pašalinti tik prie sprogimo vietos esančius priešus. Nebūna ir jokio liepsnos kamuolio. Aišku, kine sprogimas atrodo kur kas efektingiau, kai garsą lydi ir ugnis, tačiau realybėje būna tik labai trumpas šviesos žybsnis. Granatas taip pat reikia mėtyti labai atsargiai – aukšta trajektorija jos mėtomos tik tada, kai tiksliai žinoma, jog priešas granatos nepastebės ir nešvystelės atgal.

Tačiau tikriausiai keisčiausiai atrodo granatos žiedo ištraukimas dantimis – tai tiesiog yra beveik neįmanoma. Granatos žiedas įprastai yra pritvirtintas prie kaiščio, kurio galas yra išsišakojęs. Kaiščio galai yra užlenkti į skirtingas puses. Taip užtikrinama, kad žiedas nebus ištrauktas netyčia – jei tokia granata būtų padėta ant žemės, ją galėtumėte pakelti už žiedo ir jis tikrai nepajudėtų. Dar daugiau – mūšyje kariai dažnai atlenkia kaiščio galus prieš ištraukdami žiedą – taip tiesiog lengviau.

Sena sovietinė granata - ištraukti jos žiedui reikėjo maždaug 8 kg jėgos.

Aišku, niekas nekuria granatų taip, kad jomis nebūtų įmanoma naudotis. Skaičiuojama, kad įprastai amerikiečių M67 granatai reikia 3–5 kg jėgos, kad būtų ištrauktas žiedas – tikrai nesinori taip traukti dantimis. Teigiama, kad rusiškoms granatoms reikia šiek tiek daugiau jėgos. O štai kai kurių kitų granatų modelių žiedų apskritai neįmanoma ištraukti dantimis, kad ir kokius tvirtus juos turėtumėte.

Štai Singapūro SFG87 granatos žiedą reikia apsukti, o tik tada stipriai patraukti – dantims tai neįkandama užduotis. Galiausiai, nėra ir priežasčių granatos žiedą traukti dantimis – jis ištraukiamas labai greitai, t