Sirijoje sudužo Rusijos karinis sraigtasparnis
Si­ri­jo­je su­du­žus Ru­si­jos ka­ri­niam sraig­tas­par­niui Mi-24 žu­vo abu jo pi­lo­tai, o dar vie­nas įgu­los na­rys bu­vo su­žeis­tas, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Ministerija nurodė, kad šis incidentas įvyko gruodžio 31 dieną, bet pabrėžė, kad orlaivis nebuvo apšaudytas iš žemės ir kad nelaimės priežastis buvo techninis gedimas.

„Vykdant perskridimą iš Hamos aerodromo dėl techninių priežasčių sudužo Rusijos sraigtasparnis Mi-24. Per itin kietą nusileidimą už 15 km nuo aerodromo, į kurį buvo skrendama, abu pilotai žuvo“, – sakoma ministerijos pranešime.

Sužeistas sraigtasparnio borto mechanikas buvo skubiai evakuotas į Rusijos karinių oro pajėgų bazę Chmeimimo aerodrome. Ten jam suteikta medicinos pagalba.

„Jokio Mi-24 apšaudymo nebuvo“, – pažymėjo ministerija.

Kai kuriose interneto svetainėse nurodoma, kad incidentas įvyko orlaiviui lydint automobilių koloną.