Seimo pirmininkas ragina politikus susitarti dėl gynybos finansavimo
Ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se Ruk­lo­je pir­ma­die­nį ap­si­lan­kęs Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis par­agi­no po­li­ti­kus su­si­tar­ti dėl kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mo.

Pasak jo, reikia laikytis Valstybės gynimo tarybos nubrėžto kurso 2030 metais gynybai skirti 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

„Šiandieninėje geopolitinėje situacijoje matome, kad būtina modernizuoti pajėgas. Todėl turime rasti konsensusą politiniu lygmeniu ir toliau nuosekliai dirbti, kad iki 2030 m. krašto apsaugai skirtume 2,5 proc. BVP“, – pranešime spaudai cituojamas V. Pranckietis.

Jis su Seimo valdyba apsilankė Rukloje dislokuotame Lietuvos kariuomenės brigadoje „Geležinis Vilkas“ ir išklausė valstybės grėsmių vertinimo ataskaitą, apžiūrėjo Lietuvoje esančio daugiašalio NATO bataliono technikos ir aprūpinimo parką.

Seimo valdybai pristatytos krašto apsaugos sistemos prioritetai ir strategija, biudžeto naudojimas ir lėšų poreikis bei atliktos reformos, tarp jų – kibernetinio saugumo konsolidacija ir viešųjų pirkimų centralizavimas.

Lietuva šiemet pirmą kartą skiria kiek daugiau nei 2 proc. BVP gynybai – tiek, kiek numatyta NATO dokumentuose.