Rusijos naikintuvas vėl pavojingai manevravo prie JAV žvalgybos lėktuvo
Vie­nas Ru­si­jos nai­kin­tu­vas pir­ma­die­nį pra­skri­do pa­vo­jin­gai ar­ti JAV ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų žval­gy­bos lėk­tu­vo virš Juo­do­sios jū­ros, pra­ne­šė par­ei­gū­nai, bet Mask­va šiuos kal­ti­ni­mus at­me­tė.

Incidentas įvyko radioelektroninės žvalgybos lėktuvui „EP-3 Aries“ vykdant misiją tarptautinėje oro erdvėje. Jį perėmė rusų naikintuvas Su-27, lydėjęs amerikiečių orlaivį iš viso 2 val. 40 min., sakoma JAV karinių jūrų pajėgų pranešime.

„Šis įsikišimas pripažintas nesaugiu, nes Su-27 buvo priartėjęs iki penkių pėdų (1,5 metro) ir praskrido tiesiai prieš EP-3, priversdamas EP-3 skristi per Su-27 sukeltos turbulencijos sritį“, – sakoma pranešime.

JAV kariškiai pastaraisiais mėnesiais yra pranešę apie kelis „nesaugius“ incidentus su Rusijos kariniais lėktuvais virš Juodosios jūros.

„Rusijos kariuomenė turi teisę veikti tarptautinėje oro erdvėje, bet jie privalo paisyti tarptautinių standartų, nustatytų siekiant užtikrinti saugumą ir išvengti incidentų“, – sakoma amerikiečių pranešime.

Tuo metu Rusijos gynybos ministerija paneigė, kad šis perėmimas buvo nesaugus.

„Visas Rusijos lėktuvo Su-27 skrydis vyko griežtai laikantis tarptautinių oro erdvės naudojimo taisyklių, jokių nepaprastųjų situacijų nebuvo“, – pirmadienį sakė ministerijos atstovai.

Rusijos kariškiai tvirtino, kad naikintuvas amerikiečių lėktuvą lydėjo laikydamiesi visų būtinų saugumo priemonių.

Oro erdvėje virš Juodosios jūros veikia ir Rusijos, ir NATO pajėgos. Jų aktyvumas regione padidėjo Rusijai 2014 metais aneksavus Ukrainai priklausantį Krymą.