Rusijos laivyno raketinės ginkluotės bandymus virš Latvijos vadina provokacija
Lie­tu­va penk­ta­die­nį su­kri­ti­ka­vo Ru­si­jos ka­riuo­me­nės pla­nus ki­tą sa­vai­tę vyk­dy­ti ra­ke­tų ban­dy­mus virš Lat­vi­jos iš­skir­ti­nės eko­no­mi­nės zo­nos Bal­ti­jos jū­ro­je.

Užsienio reikalų ministerija (URM) pareiškė remianti Latvijos poziciją, kad tokie veiksmai yra provokatyvūs ir gali kelti pavojų civilinei laivybai.

„Lietuvos užsienio reikalų ministerija neigiamai vertina Rusijos laivyno raketinės ginkluotės bandymus Latvijos išskirtinėje ekonominėje zonoje 2018 metų balandžio 4–6 dienomis“, – rašoma BNS atsiųstame ministerijos komentare.

„Palaikome Latvijos gynybos ministerijos išsakytą poziciją (...), kad šiais provokaciniais veiksmais keliama grėsmė civilinei laivybai, auga incidentų pavojus, taip pat toliau demonstruojama agresyvi ir konfrontacinė Rusijos politika“, – teigia URM.

Anot ministerijos, Lietuva taip pat ne kartą susidūrė su agresyviais Rusijos veiksmais Baltijos jūroje, kai pratybomis prisidengdamas Rusijos karinis laivynas ribojo civilinę laivybą Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje, trukdė tiesti elektros kabelį „NordBalt“.

Latvijos gynybos ministerija ketvirtadienį iškvietė Rusijos gynybos atašė pulkininką Andrejų Lobovą ir išsakė savo nepasitenkinimą dėl situacijos.

Ryga teigia nebuvusi informuota, kokias raketas Rusijos kariuomenė planuoja išbandyti. Savo ruožtu rusai paprašė raketų bandymų metu uždaryti dalį Latvijos oro erdvės ties pajūriu.