Raimundas Karoblis: „Grėsmės Lietuvai – tai grėsmės NATO“
Dėl Ru­si­jos grės­mių Bal­ti­jos ša­lys ga­li tap­ti lak­mu­so po­pie­rė­liu, ma­no Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis. To­dėl, kaip jis pa­žy­mė­jo, rei­kia, kad NA­TO veik­tų ir nuo­sek­liai, ir grei­tai.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis per Lietuvos Seime surengtą konferenciją „Visuomenės atsparumas ir Rusijos hibridinės grėsmės Vakarų pasauliui“ apie esminius iššūkius.

„Grėsmės Lietuvai – tai grėsmės NATO, todėl kad mes esame Aljanso dalis“, – pabrėžė ministras.

Pasak R. Karoblio, pažvelgus globaliau, grėsmes kelia ne tik Rusija, bet ir Šiaurės Korėja, Kinija. Kita vertus, Sirija, Iranas taip pat svarbūs, kalbant apie pasaulines grėsmes. Grėsmė yra tarptautinis terorizmas.

O NATO iššūkius dėl Rusijos R. Karoblis įvardijo kaip konvencinę grėsmę ir hibridines priemones bei viso to derinį.

Ministro teigimu, Rusija siekia įtakos Baltijos regione. Ji nori atgauti ambicijas tapti pasauline galia. Dar išbandyti ir patikrinti NATO narių vienybę. Ypač tai liečia penktą NATO straipsnį.

„Kartais dėl to kyla abejonių, – sakė R. Karoblis. – Kartais matome, kad sprendimai nepriimami.“ Jis atkreipė dėmesį, kad santykiai tarp Rusijos Vakarų ne kartą buvo pablogėję, akivaizdu, kad prasti yra ir šiuo metu.

Rusijos taikiniai gali būti bet kurioje valstybėje, bet kokios šalies piliečius, pažymėjo ministras, priminęs bandymą Solsberyje, Didžiojoje Britanijoje, bandymą nunuodyti buvusį šnipą Sergejų Skripalį.

Ministras minėjo, kad vienas iš Lietuvos ir kaimyninių šalių interesų – oro gynyba. Baltijos šalys gali tapti lakmuso popierėliu, mano jis. Todėl, kaip pažymėjo R. Karoblis, reikia, kad NATO veiktų ir nuosekliai, ir greitai. Lietuvos krašto apsaugos ministro nuomone, NATO kariniams vadovams derėtų suteikti daugiau galių. Kad būtų tam tikra pusiausvyra ir liktų kuo mažiau vietos politiniams žaidimams.