Pusiau automatiniai ginklai civiliams bus neprieinami
Vy­riau­sy­bė siū­lo ap­ri­bo­ti da­lies gink­lų prie­ina­mu­mą ci­vi­liams, taip pat ke­ti­na­ma su­griež­tin­ti ne­tin­ka­mų nau­do­ti gink­lų kon­tro­lę.

Kaip informavo Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybė trečiadienį pritarė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisoms, numatančioms, jog pusiau automatiniai ginklai su didesnėmis nei 10 šovinių dėtuvėmis bus priskirti A kategorijai, todėl bus neprieinami civiliams gyventojams. Šiuo metu visi pusiau automatiniai ginklai yra priskirti prie B ar C kategorijos ir prieinami civiliams, gavusiems policijos leidimą.

Minėtų apribojimų Vyriausybė siūlo netaikyti sportinio šaudymo sporto klubų bei Šaulių sąjungos nariams. Jei Seimas pritars pataisoms, visi kiti gyventojai galės įsigyti pusiau automatinius ginklus, kurių dėtuvė neviršija 10 šovinių, šie ginklai ir toliau bus priskiriami B kategorijai.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sako, kad pataisose, parengtose perkeliant Europos Sąjungos direktyvą, numatomos išimtys Šaulių sąjungos nariams yra labai reikšmingos krašto gynybai.

Pataisomis taip pat numatyta sugriežtinti netinkamų naudoti ginklų kontrolę: deaktyvuotus D kategorijos ginklus reikėtų registruoti, jie būtų priskirti aukštesnei C kategorijai. Šių ginklų registracijai numatytas pereinamasis trejų metų laikotarpis.

Ministras sutinka, kad šie sugriežtinimai sukels nepatogumų kolekcininkams ir kitiems, turintiems neveikiančių ginklų.

„Visgi, reikia suprasti, kad esant tam tikroms sąlygoms tokius ginklus galima dar kartą perdirbti ir naudoti, pavyzdžiui, nusikalstamai veiklai“,– aiškina E. Misiūnas.

Įstatymų pakeitimai taip pat numato tam tikrus prekybos ginklais internetu apribojimus.

Dėl įstatymo pakeitimų turės balsuosi Seimas. ES direktyva į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki rugsėjo vidurio.