Prieš pasaulio futbolo čempionatą – apnuogintos specialiųjų tarnybų spragos
Ar­tė­jant Ru­si­jo­je vyk­sian­čiam pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tui, pa­sie­nie­čiai su ki­to­mis tar­ny­bo­mis su­ren­gė pra­ty­bas. Per jas Ke­nos ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je iš tran­zi­ti­nio trau­ki­nio te­ko jė­ga iš­lai­pin­ti rei­kia­mų do­ku­men­tų ne­tu­rė­ju­sius, nu­ro­dy­mų ne­vyk­džiu­sius ir pa­sip­rie­ši­nu­sius pa­žei­dė­jus.

Neramumai vagone kilo tik pradėjus tikrinti į Lietuvą įvažiavusio tranzitinio traukinio keleivius. Kai kurie į Rusijos Kaliningrado sritį vykę futbolo sirgaliai ėmė elgtis agresyviai, provokuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pasieniečius. Imituojamo incidento metu paaiškės, kad daugiau kaip 20 užsieniečių grupė neturi reikiamų dokumentų, suteikiančių teisę vykti per Lietuvą į Kaliningradą.

Nuspręsta imituoti vagono atkabinimą nuo sąstato, jį nutempti į atskirą kelią. Po derybų nepavykus susitarti su agresyviais sirgaliais, pasieniečiai kartu su Vilniaus apskrities policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnais nusprendė surengti šturmą.

Jo metu ir išryškėjo, kad šios tarnybos tarpusavyje nederina veiksmų, todėl operacija buvo gana chaotiška. Pareigūnams kurį laiką nepavyko patekti į vagoną, nes sirgaliai iš vidaus užrakino duris.

„Čia buvo pratybų techninė situacija, pratybų organizavimo spraga“, – pripažino pratybų vadovas, Kenos pasienio užkardos vadas Sigitas Valainis.

„Matome, kad trūksta sąveikos tarp skirtingų tarnybų operacijose veikiant kartu. Šitos pratybos parodė tam tikrų klaidų, kurias ištaisysime iki čempionato pradžios, pasiderinsime reagavimo planus“, – kalbėjo Viešosios policijos valdybos vyr. tyrėjas Audrius Dragūnas.

Pasieniečiai ramina, kad pratybos tam ir organizuotos, o galimiems incidentams tranzitiniuose traukiniuose bus pasirengta. Kaliningrade bus žaidžiamos ketverios pasaulio futbolo čempionato rungtynės, todėl Lietuvą kai kuriomis birželio dienomis per dieną kirs iki 12 tranzitinių traukinių.

„Kiekvieną dieną važiuos po 8–12 traukinių po 500 keleivių. Srautas didelis, bet tarnybos pasirengusios tokiam srautui. Papildomai budės pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, policijos, taip pat VSAT specialiosios pajėgos“, – sako Kenos pasienio užkardos vadas S. Valainis.

Paprastai į Kaliningradą ir atgal per dieną kasdien pravažiuoja keturi traukiniai. Žadama, kad tranzitiniame traukinyje budės ir Rusijos policijos pareigūnai.

63 čempionato rungtynes galėsite stebėti per oficialų čempionato transliuotoją LRT. Visas rungtynes transliuos ne tik LRT TELEVIZIJA bei LRT KULTŪRA, bet ir naujienų portalas LRT.lt, tad rungtynes galėsite stebėti ir telefone, ir kompiuteryje – svarbu turėti interneto ryšį.