Premjeras: kariuomenei stiprybės suteikia jos strateginių siekių palaikymas
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei stip­ry­bės vi­sa­da su­tei­kia vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas ir di­de­lis stra­te­gi­nių sie­kių pa­lai­ky­mas, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Esame ir išliksime nenugalimi tik būdami vieningi, tik kartu saugodami, gindami ir kurdami Tėvynę“, – sakoma Vyriausybės vadovo sveikinime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimo proga.

Sveikinime S. Skvernelis sako, kad Lietuvos partizanų žūtbūtinė kova ir paaukotos gyvybės įkvėpė ateities kartas drąsiai priešintis mūsų valstybingumo griovėjams, visomis išgalėmis ginti savo žemę. „Didvyrių žygdarbiai nuolatos primena mums pamatinių vertybių svarbą, parodo vienybės ir patriotiškumo galią“, – teigia Vyriausybės vadovas.

Vilniuje sekmadienį vyks iškilminga valstybės, istorinės, Europos Sąjungos ir NATO vėliavų keitimo ceremonija prie Prezidentūros, Lietuvos kariuomenė Garbės sargybos kariai padės gėlių prie partizanų generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo prie Krašto apsaugos ministerijos.

Taip pat vyks pėsčiųjų žygis, skirtas vieno žymiausių partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms.

Pirmadienį partizanų atminimas bus pagerbtas ir Minaičiuose (Radviliškio rajonas) vyksiančioje ceremonijoje prie 1949 metų Deklaracijos memorialo.

Oro gynybos bataliono kariai organizuoja ir bėgimą, skirtą partizanų pagerbimui.

Kelių karių ir visuomeninių organizacijų atstovų iniciatyva pirmą kartą partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė buvo surengta 1935 metais.