Pratybų „Medžiotojas“ akimirkos
Ba­lan­džio 17 d. Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je (Šven­čio­nių r.) vy­ko tarp­tau­ti­nės prieš­tan­ki­nių pa­da­li­nių tak­ti­nės lau­ko pra­ty­bos „Me­džio­to­jas“.

Balandžio 9 – 20 dienomis Pabradėje vykstančiose pratybose dalyvauja per 700 karių iš Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų prieštankinių padalinių, NATO priešakinių pajėgų kovinių grupių Lietuvoje ir Latvijoje kariai iš Ispanijos, JAV, Kanados, Kroatijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.

Pirmą kartą pratybų „Medžiotojas“ istorijoje kariai treniruojasi, kaip atlikti oro paramos iškvietimo procedūras ir koordinuoti oro atakas.