Prasidės pratybos „Steadfast Cobalt 2018“
Ge­gu­žės 21 d. pra­si­dės kas­me­ti­nės NA­TO ry­šių vie­ne­tų pra­ty­bos „Stead­fast Co­balt 2018“ (liet. Tvir­tas Ko­bal­tas), ku­rios an­trus me­tus iš ei­lės ren­gia­mos Kau­ne. Pra­ty­bo­se iš vi­so da­ly­vaus apie 1 tūkst. NA­TO ka­rių iš dau­giau nei 44 skir­tin­gų pa­da­li­nių iš 25 Al­jan­so ša­lių na­rių.

„Džiaugiuosi matydamas, kokį Aljanso pasitikėjimą užsitarnavo Lietuva ir kokį didelį progresą padarė Lietuvos kariuomenė, antrus metus be pertraukos Kaune priimdama šias NATO pratybas“, – sakė krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza gegužės 15 d. pratybų pristatyme Kaune.

Pasak viceministro, Lietuvai pratybos „Steadfast Cobalt“ reikšmingos užtikrinant Aljanso ryšių vienetų bendradarbiavimą, sudarant sąlygas ir suteikiant visas reikalingas paslaugas jose dislokuotiems sąjungininkų kariams.

„Lietuva, kaip priimančioji šalis, jau yra įrodžiusi, kad gali surengti tokio masto pratybas šalyje ir yra pasiruošusi jas priimti ir ateityje“, – patikino viceministras E. Kerza.

NATO pajėgų Europoje vadavietės vado pavaduotojas ryšiams ir kibernetinei gynybai generolas majoras Wolfgang Renner pristatydamas Kaune greitai prasidėsiančias NATO pratybas akcentavo, kad šiose pratybose bus treniruojami Aljanso ryšių vienetų pajėgumai ir vertinami greitai perdislokuojamų ryšių sistemų vienetai, užtikrinantys NATO greitojo reagavimo pajėgų ir kitų vadaviečių sėkmingą užduočių vykdymą, bet kurioje pasaulio vietoje ir per itin trumpą laiką.

„Ypatingai svarbu, kad šių pratybų metu bus parengti pajėgumai, gebantys užtikrinti užduočių vykdymą 2019 metais budėsiantiems NATO greitojo reagavimo vienetams“, – pristatydamas pratybas sakė gen. mjr. W. Renner. Pasak generolo, šios pratybos taip pat puiki proga tinkamai pasirengti šių metų rudenį Norvegijoje vyksiančioms didžiausioms NATO pratyboms „Trident Juncture“ (liet. Tvirta Jungtis).

NATO gynybinio pobūdžio pratybų „Steadfast Cobalt“ aktyvioji fazė vyks gegužės 21 – birželio 1 d. Šių metų pratybose dalyvaus apie 1 tūkst. NATO karių iš daugiau nei 44 skirtingų padalinių iš 25 NATO šalių narių. Iš Lietuvos kariuomenės vienetų šiais metais pratybose dalyvaus kariai iš Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Ryšių kuopos.

Jų metu bus vertinami NATO ryšių vienetų gebėjimai užtikrinti informacijos apsikeitimą ir ryšio palaikymą tarp NATO greitojo reagavimo pajėgų (NRF) kovinių vienetų, jungtinių ir komponentų vadaviečių visame pasaulyje.

Šios pratybos Lietuvos teritorijoje rengiamos jau trečią kartą – 2014 m. „Steadfast Cobalt“ vyko Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune, 2017 m. – Vytauto Didžiojo jėgerių batalione Panemunėje.

Pratybų vietos apsaugą ir paramos užduotis vykdys kitų Lietuvos kariuomenės vienetų kariai.