Prancūzijoje susidūrė du kariuomenės sraigtasparniai
Pie­tų Pra­ncū­zi­jo­je ma­žiau­siai pen­ki žmo­nės žu­vo dviem ka­riuo­me­nės sraig­tas­par­niams su­si­dū­rus prie vie­no eže­ro, penk­ta­die­nį pra­ne­šė ty­rė­jai.

Gelbėtojai ieško šešto iš tais orlaiviais skridusių žmonių.

Katastrofa įvyko maždaug už 50 km į šiaurės vakarus nuo Sen Tropezo. Nelaimės aplinkybės kol kas neaiškios.