Pirmąja NATO partnere Lotynų Amerikoje taps Kolumbija
Ko­lum­bi­ja ki­tą sa­vai­tę ofi­cia­liai taps pir­mą­ja NA­TO „pa­sau­li­ne par­tne­re“ Lo­ty­nų Ame­ri­kos re­gio­ne, pa­skel­bė ša­lies pre­zi­den­tas Jua­nas Ma­nue­lis San­to­sas.

Pasak prezidento, kuris 2016 metais pelnė Nobelio taikos premiją už savo pastangas nutraukti pusę šimtmečio Kolumbiją krėtusį konfliktą su buvusių sukilėlių judėjimu FARC, tai pagerins Kolumbijos įvaizdį pasaulio arenoje.

„Kitą savaitę Briuselyje oficialiai įforminsime – ir tai yra labai svarbu – Kolumbijos įstojimą į NATO pasaulinių partnerių kategorijoje. Būsime vienintelė Lotynų Amerikos šalis, kuri turės šią privilegiją“, – pareiškė prezidentas per televiziją.

Be Kolumbijos, į NATO „partnerių visame pasaulyje“ arba tiesiog „pasaulinių partnerių“ sąrašą taip pat įtraukti Afganistanas, Australija, Irakas, Japonija, Korėjos Respublika, Mongolija, Naujoji Zelandija ir Pakistanas.

Kiekviena iš šių šalių su 29 valstybes vienijančiu aljansu yra „parengusi individualią partnerystės ir bendradarbiavimo programą“ ir daugelis iš jų aktyviai dalyvauja NATO misijose.

Kolumbija ir NATO susitarimą dėl partnerystės pasiekė 2017 metų gegužę, kai buvo sudaryta taikos sutartis su FARC, kuris dabar yra tapęs politine partija.

NATO puslapyje nurodoma, kad bendradarbiaujama, be kita ko, kibernetinio saugumo, jūrų saugumo, kovos su terorizmu ir jo sąsajomis su organizuotu nusikalstamumu srityse ir taip pat siekiama stiprinti Kolumbijos ginkluotųjų pajėgų gebėjimus bei didinti jų pajėgumus.