Paskaičiavo, kiek kainuotų visuotinis šaukimas
Vi­suo­ti­niam vai­ki­nų šau­ki­mui į ka­riuo­me­nę įves­ti rei­kė­tų apie 400 mln. eu­rų, o no­rint šauk­ti ir mer­gi­nas rei­kė­tų be­veik ke­tu­ris­kart dau­giau lė­šų, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje pristatė ministerijos parengtą visuotinės karo prievolės įvedimo galimybių vertinimą.

„Tai yra pagrindas ir paskatinimas tolimesnėms politinėms ir visuomenės diskusijoms, kurių metų turi būti išgirstos visų sričių ekspertų nuomonės, nes visuotinis šaukimas – jau ne kariuomenės, bet visos valstybės pokyčių projektas“, – sako Raimundas Karoblis. Pasak ministro, prieš priimant sprendimus būtina iš anksto įvertinti kitų valstybės institucijų indėlio galimybes, platesnio finansavimo įsipareigojimus ir kitus galimo visuotinio šaukimo įgyvendinimo klausimus.

Ministerijos parengtoje galimybių analizėje visuotinio šaukimo įvedimo galimybė vertinama kaip efektyvi pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo priemonė, tačiau jos įgyvendinimas reikštų, jog iš esmės keistųsi dabartinis kariuomenės modelis ir valstybės gynybos koncepcija. „Kariuomenę tiek struktūriškai, tiek veiklos prasme turėtume pritaikyti didesnio šauktinių skaičiaus integravimui“, – pažymėjo R. Karoblis.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams trečiadienį padalintoje pažymoje apie galimybes įvesti visuotinę karo prievolę rašoma, jog mokyklą baigusių devyniolikmečių vaikinų ir merginų pašaukimui reikėtų apie 1,5 mlrd. eurų. Krašto apsaugos ministerijos vertinimu, svarstant visuotinio šaukimo įvedimo klausimą būtina papildomai įvertinti valstybės švietimo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir teisėtvarkos bei kitų sričių indėlio ir pokyčių galimybes.

Krašto apsaugos ministerija suskaičiavo, kad visuotinė vaikinų karo prievolė apimtų apie 6300 tūkst. jaunuolių kasmet, o šaukiant vaikinus ir merginas šis skaičius išaugtų iki maždaug 12300 žmonių.

Taip pat reikalingas ilgalaikis valstybės įsipareigojimas dėl papildomo finansavimo gynybai, skirto būtent visuotinės karo prievolės sprendimo įgyvendinimui, o bendras krašto apsaugos sistemos asignavimų didėjimas liktų suplanuotai kariuomenės pajėgumų plėtrai.

Pagal Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pristatytą visuotinės karo prievolės analizę, net ir nedelsiant Lietuvos kariuomenei pradėjus parengiamuosius darbus, tokio didelio masto pokyčių, ypač infrastruktūros plėtros srityje, įgyvendinimas užtruktų. Tačiau ministerijos vertinime pažymima, kad per infrastruktūros projektų įgyvendinimą ir darbo vietų kūrimą teigiamą poveikį pajaustų verslo įmonės ir regionai.

Jos duomenimis, anksčiausias vaikinų visuotinis šaukimas galėtų įvykti 2024 metais, jeigu tam kasmet būtų skiriama po 105 mln. eurų. Vaikinai ir merginos galėtų būti šaukiami nuo 2026 metų su sąlyga, kad pasiruošimui būtų skiriama po 280 mln. eurų.