Parodys ir svečiams, ko gali tikėtis priešas
Pir­ma­die­nį Šven­čio­nių ra­jo­ne, Pa­bra­dės po­li­go­ne, vyks na­cio­na­li­nių pra­ty­bų „Per­kū­no griaus­mas“ ir JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je or­ga­ni­zuo­ja­mų pra­ty­bų „Kar­do kir­tis“ sve­čių die­na – ka­riai vyk­dys par­odo­mą­ją ope­ra­ci­ją.

Renginyje dalyvaus krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, JAV ir kitų NATO šalių aukšto rango karininkai. Pratybas planuoja stebėti Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai.

Abejose pratybose dalyvaujantys kariai bendrą operaciją surengs poligone įrengtame treniruočių komplekse „Mūšis mieste“.

Vėliau svečiai apžiūrės pratybose dalyvaujančių šalių karių naudojamą ginkluotę, ekipuotę ir karinę techniką.

JAV sausumos pajėgų vadavietės Europoje organizuojamos pratybos „Kardo kirtis“ vyksta birželio 3–15 dienomis, juose dalyvauja iki 6600 karių. Mokymų tikslas – stiprinti dalyvaujančių šalių karių tarpusavio sąveiką vykdant karines operacijas.

Nacionalinės pratybos „Perkūno griausmas 2018“ vyksta birželio 1–15 dienomis, dalyvauja apie 9 tūkst. karių ir pareigūnų. Per jas kariai mokosi vykdyti valstybės ginkluotos gynybos operacijas.