Neutrali Suomija prisidėjo prie NATO centro kūrimo Vilniuje
Prie Lie­tu­vo­je vei­kian­čio NA­TO ener­ge­ti­nio sau­gu­mo kom­pe­ten­ci­jos cen­tro ofi­cia­liai pri­si­dė­jo dar vie­na ša­lis – Suo­mi­ja, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. 

Penktadienį prie Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos teritorijoje įsikūrusio centro pastato iškelta Suomijos vėliava.

NATO energetinio saugumo kompetencijos centro direktorius pulkininkas Gintaras Bagdonas su Suomijoje įsikūrusio Europos hibridinių grėsmių atrėmimo kompetencijos centro direktoriumi Matti Saarelainenu taip pat pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo ateityje.

„Tai svarbus žingsnis abiem centrams ir šalims, siekiant tolesnio bendradarbiavimo energetinio saugumo srityje ir identifikuojant hibridines grėsmes“, – sakė G. Bagdonas.

Šiuo metu NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre Vilniuje dirba ekspertai iš 11 šalių: Estijos, Prancūzijos, Gruzijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Čekijos ir Suomijos.

Artimiausiu metu planuoja prisidėti Ukraina.

Vilniuje veikiantis NATO centras įkurtas 2012 metų liepą šalims steigėjoms NATO Transformacijos vadavietėje Norfolke (JAV) pasirašius steigimo dokumentus. 2012 metų spalį, atlikus akreditacijos procedūras, Šiaurės Atlanto Taryba centrui suteikė tarptautinės karinės organizacijos statusą.

NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras analizuoja karinio energetinio efektyvumo ir saugumo ir kritinės energetikos infrastruktūros apsaugos aspektus. Centro darbuotojai taip pat teikia rekomendacijas, siūlymus dėl operacinio energetinio saugumo, alternatyvių energijos šaltinių pritaikymo karyboje ir gamtai draugiškų ir efektyvių karinių pajėgumų plėtros, organizuoja mokymus ir pratybas, juose dalyvauja.