Naujos aistros dėl šauktinių-verktinių
Pa­skel­bus 2018 me­tų šauk­ti­nių są­ra­šą so­cia­li­nė­je erd­vė­je vėl ki­lo ais­tros. Šį kar­tą dis­ku­si­ją pa­ska­ti­no so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rio ir ak­ty­vaus vi­suo­me­ni­nin­ko Ar­tū­ro Ru­do­mans­kio „Fa­ce­book“ sie­no­je pa­skelb­ta ka­ri­ka­tū­ra. 

Socialdemokratas, Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas paviešino karikatūrą, kurioje nupieštas vyras, stovintis šalia medžio. Ant medžio šakos – kilpa, ant kamieno – angliškas užrašas „Šaukimas. Taip ar ne?“. O karikatūros apačioje sakoma: „Koks paprastas klausimas“.

„PRIVERSTINIS šaukimas į kariuomenę parodo, kokia nepatraukli yra Lietuvos kariuomenė visuomenei. #sauktiniai pasitikrink 2018 sąrašą“, – šalia karikatūros parašė pats įrašo autorius (kalba netaisyta).

Vėliau A. Rudomanskis plačiau paaiškino savo poziciją: „Politikai pataikaudami kariuomenei, norėdami užkamšyti jos nepatrauklų įvaizdį sieks įtvirtinti visuotinį šaukimą. Tada galės apskritai atsipūsti, nebereikės rūpintis kokybe, nes vistiek bus suvaryti, nebent visi susirgti, mokytis panorėtų arba turėtų galimybę atsisakyti pilietybės.“

Tokie įrašas sukėlė kai kurių internautų pasipiktinimą ir net kreiptasi paaiškinimo pas Socialdemokratų partijos pirmininką Gintautą Palucką.

„Man kraujas verda matant tas asaras priverstinuku.(...) Nieks nenumire tarnaudami, nenumirs ir verksniai. As net prailginciau tarnybos laika butent verkiantiems“, – rašė vienas komentatorius, ties įrašu, kuriame atkreipiamas G. Palucko dėmesys (kalba netaisyta).

2015 m. sugrąžinus visuotinį šaukimą į kariuomenę buvo sukurtas fotoprojektas, kurio nuotraukose užfiksuoti verkiantys prieš šauktinių kariuomenę pasisakantys vaikinai. Tai tuomet taip pat sukėlė prieštaringą visuomenės reakciją.