NATO naikintuvai lydėjo 16 Rusijos karinių orlaivių
NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę aš­tuo­nis kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Iš viso per savaitę lydėta 16 orlaivių.

Gegužės 29-ąją NATO oro policija atpažino krovininį orlaivį An-26 bei keleivinį Tu-204. An-26 skrido iš Karaliaučiaus srities į žemyninę Rusijos dalį, Tu-204 – iš žemyninės Rusijos dalies į Karaliaučių, ir tą pačią dieną jis grįžo.

Gegužės 31 dieną NATO orlaiviai atpažino iš į Karaliaučiaus sritį skridusį keleivinį lėktuvą Tu-134, lydimą trijų naikintuvų Su-30.

Birželio 1-ąją NATO orlaiviai kilo penkis kartus. Tą dieną iš viso palydėti devyni rusų karo orlaiviai, kai kurie iš jų skrido grupėmis. Tarp jų buvo naikintuvų, žvalgybos lėktuvų, krovininių orlaivių.

Birželio 3-iąją NATO lėktuvai lydėjo naikintuvą Su-30.

Vieni orlaiviai palaikė radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru, skrydžio planą turėjo, buvo įjungę radiolokacinį atsakiklį, kiti to nedarė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos