NATO naikintuvai du kartus kilo palydėti Rusijos karinių orlaivių
Pa­sku­ti­nę pra­ėju­sių me­tų sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO nai­kin­tu­vai du kar­tus ki­lo pa­ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Pirmąją Kalėdų dieną NATO naikintuvai palydėjo iš Rusijos žemyninės dalies į Karaliaučiaus sritį skridusį „AN-26“, o praėjusį trečiadienį – priešinga kryptimi skridusį tokį patį orlaivį.

Abu kartus orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

NATO Baltijos šalių oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.