Lietuvos kariuomenė ruošiasi ginti Alytaus miestą
Di­džiau­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je na­cio­na­li­nės ka­ri­nės pra­ty­bos „Per­kū­no griaus­mas“ įgau­na pa­grei­tį – bir­že­lio 5 die­ną Aly­tu­je vyks­ta pa­si­ren­gi­mas mies­to gy­ny­bai.

Pagal pratybų scenarijų šiuo metu Lietuvos teritorijoje veikia priešiškos valstybės žvalgybiniai – diversiniai padaliniai, kurie vykdo išpuolius ir ruošia teritoriją pagrindiniam priešiškų pajėgų puolimui. Netoli visoms Baltijos šalims svarbaus vadinamojo Suvalkų koridoriaus laukiama priešo atakos pradžios. Numatoma, kad priešiškos pajėgos puls Vilniaus kryptimi, pakeliui siekdamos užimti tarpinius objektus, pirmiausiai Alytaus miestą ir jo apylinkėse esančius tiltus, kurie yra būtini tolesniam puolimui į Vilnių.

Birželio 5 dieną Alytuje dislokuotas Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas užėmė gynybos pozicijas svarbiose miesto apylinkėse, įrengė apsaugos postus ant pagrindinių tiltų, atlieka patruliavimo užduotis ir rengiasi savomis jėgomis atremti artėjantį puolimą.

Pagal pratybų sumanymą, vykstant didelio masto priešiškų ginkluotųjų pajėgų atakai, Lietuvos kariuomenė iš pradžių gina šalies teritoriją savarankiškai, vėliau numatomas kitų NATO šalių karių atvykimas sausumos, oro ir jūrų keliais ir tuomet – bendri su sąjungininkais šalies gynybos veiksmai.