Lietuvos kariai vyksta į vienas didžiausių pratybų Europoje – „Dynamic Front 2018“
Šią sa­vai­tę dvi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Ge­ne­ro­lo Ro­mual­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no ka­rių gru­pės įsi­lies į Vo­kie­ti­jo­je vyk­sian­čias tarp­tau­ti­nes pra­ty­bas „Dy­na­mic Front 2018“. 

Vėliau šiose pratybose, kurios vyks iki kovo 11 dienos, taip pat dalyvaus ugnies paramos specialistai iš Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ štabo, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono, Juozo Lukšos mokymo centro ir Lietuvos kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono. Planuojama, kad dalyvaus per 30 Lietuvos karių.

Vokietijoje vykstančiose pratybose veiks nuo korpuso iki batalionų lygmens ugnies valdymo vienetai. Treniruojama operacijų planavimo ir valdymo, kovinius šaudymus atliks 21 artilerijos vienetas, kartu veiks ir aviacijos parama iš oro.

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ugnies paramos specialistai pratybose „Dynamic Front 2018“ treniruosis vykdyti NATO vienetų netiesioginės ugnies planavimą koordinavimą kompiuterizuota ugnies valdymo sistema ADLER 2. Lietuvos kariams, kurie vykdys priešakinių stebėtojų užduotis, bus sudaroma galimybė treniruotis ir vykdyti netiesioginės ugnies iškvietimą, valdymą ir koregavimą. Taip pat kariai galės susipažinti su kitų šalių naudojama priešakinių stebėtojų įranga.

Pratybos „Dynamic Front 2018“ yra vienos didžiausios Jungtinės ugnies paramos pratybos Europoje. Pratybose taip pat dalyvaus Danijos, Gruzijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Prancūzijos, Rumunijos, Švedijos, Turkijos ir Vokietijos atstovai su savo ugnies paramos vienetais. Iš viso pratybose dalyvaus apie 2 000 karių.