Lietuvos kariai Gruzijos pasienyje treniravosi planuoti karinius veiksmus
Ba­lan­džio 23–27 die­no­mis Gru­zi­jo­je Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Mol­do­vos ir Gru­zi­jos ka­riuo­me­nių at­sto­vai tre­ni­ra­vo­si pla­nuo­ti ka­ri­nius veiks­mus.

Vos už 26 kilometrų nuo Rusijos okupuotos zonos esančiame Gorio (Gruzija) mieste vykusiuose mokymuose daugiau kaip 120 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vytauto Didžiojo karininkų kursuose ir Gruzijos karo akademijos karininkų kursuose studijuojančių karininkų kartu planavo atlikti vietovės gynybos operaciją brigados lygmenyje. Tiek Lietuvos, tiek Gruzijos karo mokymo įstaigos tokius mokymus vykdė pirmą kartą.

Pagal mokymų scenarijų išgalvotos valstybės teritorijoje tarptautinis padalinys gavo užduotį apginti puolamą miestą. Į tris mechanizuotųjų pėstininkų brigadų štabus suskirstyti karininkai atliko visus NATO standartinio karinio sprendimo priėmimo proceso žingsnius ir sėkmingai paruošė gynybos planą 12 tūkst. karių dydžio padaliniui.

„Šiais mokymais mes geriname kariuomenės štabuose tarnausiančių karininkų pasirengimą, taip pat skatiname bendradarbiavimą tarp šalių ir užtikriname, kad mokymuose dalyvaujančių šalių karininkai būtų pasirengę vykdyti bendras operacijas, veikti kartu“, – sakė Lietuvos karininkų delegacijai vadovaujantis Vytauto Didžiojo karininkų kursų viršininkas pulkininkas leitenantas Aristidas Gerasimavičius.

Vytauto Didžiojo karininkų kursai – tai Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų taktinio lygmens kursai karininkams, siekiantiems vadovauti koviniams padaliniams arba tarnauti kovinių dalinių štabuose. Beveik penkis mėnesius trunkančiuose mokymuose Lietuvos ir kitų NATO ir sąjungininkų valstybių karininkai mokosi atlikti tikslų, matematiniu skaičiavimu ir karinių veiksmų atlikimo principais pagristą puolimo, gynybos ir stabilizavimo operacijų planavimą, tobulina vadovavimo įgūdžius, analizuoja politikos ir karo istorijos, informacinio karo subtilybes, pasidalinti patirtimi vyksta į kitų šalių mokymo įstaigas. Kursuose dėsto Lietuvos ir užsienio karininkai, atsargos karininkai, valstybės institucijų atstovai, akademikai.