Lietuvos ginklų kontrolės inspektorius tikrins Baltarusijos karinius junginius
Lie­tu­vos gink­lų kon­tro­lės ins­pek­to­rius da­ly­vaus pa­si­rink­to ra­jo­no ins­pek­ci­jo­je Bal­ta­ru­si­jo­je ir ti­krins, kaip ša­lis lai­ko­si 2011 me­tais pa­si­ra­šy­to Vie­nos do­ku­men­to įsi­pa­rei­go­ji­mų. 

Inspekcijos metu Nyderlandų vadovaujama ginklų kontrolės inspektorių grupė turės galimybę gauti informaciją apie pasirinktame Baltarusijos rajone esančių karinių junginių ir vienetų vykdomą veiklą, juose tarnaujančio personalo skaičių, pagrindinių ginkluotės ir kovos technikos sistemų tipus ir kiekį.

Lankydamiesi kariniuose vienetuose ir poligonuose inspektoriai galės susipažinti su juose vykdoma veikla, pabendrauti su personalu. Remiantis inspekcijos metu gauta informacija ginklų kontrolės inspektoriai parengs ir išplatins ESBO šalims ataskaitą, kurioje pateiks vertinimą, kaip Baltarusija laikosi 2011 m. Vienos dokumento įsipareigojimų.

Šių metų vasarį Lietuvos ginklų kontrolės atstovas Turkijos vadovaujamos inspektorių grupės sudėtyje dalyvavo vertinamajame vizite Rusijoje. Baltarusijoje Lietuvos ginklų kontrolės inspektoriai su vertinamuoju vizitu paskutinį kartą lankėsi 2017 m. spalį, o Baltarusijos inspektoriai Lietuvoje – 2017 m. rugpjūtį.

2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja ESBO priklausančias valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, iš anksto informuoti apie planuojamą stambaus masto karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą kiekį kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų bei vizitų į karinius dalinius.

Remiantis 2011 m. Vienos dokumentu, kiekviena ESBO priklausanti šalis turi teisę patikrinti, ar kita šiai organizacijai priklausanti valstybė nevykdo stambaus masto karinės veiklos, apie kurią būtina pranešti iš anksto, ir ar neturi nedeklaruotų karinių pajėgumų.