Lietuvė, Izraelio karės mama: dukra išmoko būti nepalaužiama
Kol Lie­tu­vo­je ne­ty­la dis­ku­si­jos dėl šauk­ti­nių, Iz­rae­ly­je gy­ve­nan­ti lie­tu­vė Ing­ri­da Gib­ly di­džiuo­ja­si, kad jos du­kra Ca­mil­la tar­nau­ja gink­luo­to­se pa­jė­go­se, nors ne­sle­pia, kad kaip ka­rės ma­mai ten­ka pa­tir­ti ir be­mie­gių nak­tų, ir aša­ro­ti. Klau­sia­ma apie vai­ki­nų po­žiū­rį mer­gi­nas ka­res, ji sa­kė: „Ne tik vai­ki­nai, bet aps­kri­tai vi­si Iz­rae­lio gy­ven­to­jai ger­bia mer­gi­nas, tar­nau­jan­čias ar­mi­jo­je.“

„Mes gyvename Izraelyje, – LŽ pasakojo pašnekovė Ingrida Gibly. – Mano dukra tarnauja armijoje, kovinėje pasienio policijoje. Ramala padalinys – tai pavojingiausia zona.“

Izraelio lietuvės I. Gibly dukrai Camillai dabar yra 19 metų. Į šios šalies armiją mergina buvo pašaukta tarnauti 2016 metų lapkritį. Atlikusi pareigą Izraeliui, namo ji sugrįš 2019 metų liepą. Taigi šalies gynėja su ginklu rankose viso teks būti maždaug dvejus su puse metų.

I. Gibly atskleidė: „Aš, kaip mama, taip pat didžiuojuosi Camilla, jos gabumais ir atsidavimu Izraelio armijai, jos stiprumu.“

Nelengvi išbandymai

Jaunam žmogui tai yra nemenkas išbandymas. Ar mergina noriai išėjo tarnauti ginkluotose pajėgose?

„Camilla su dideliu noru ir pasididžiavimu įsiliejo į Izraelio armijos gretas. Pasirinko pasienio policiją, į kurią labai sunku patekti, – pasakojo karės mama Ingrida. – Ten galima patekti tik gerai išlaikiusius egzaminus, dar tikrina giminaičius, ar nėra baudžiamųjų bylų. Po to baigia nelengvus kelių mėnesių kursus, paruošimą gynybai.“

Klausiama, kaip dukrai sekasi, Camillos mama neslėpė, kad tai nėra lengva. Nepakankamai miega ar pailsi, palestiniečiai pastoviai kelia neramumus. Ypač ten, kur mergina tarnauja. Palestiniečiai į kareivius mėto akmenimis, pamatų blokus, butelius su sprogmenimis ar dažais, degančias padangas.

Tame Izraelio ginkluotųjų pajėgų padalinyje kareiviai pastoviai sužeidžiami, to neišvengė ir Ingridos dukra.

„Ramala randasi Palestinos teritorijoje. Izraelio piliečiams įvažiuoti draudžiama ir pavojinga gyvybei“, – pasakojo I. Gibly.

Ji pažymėjo, kad ne vien dukrai teko patirti sužeidimų nuo palestiniečių mestų didelių akmenų, kitiems kartu tarnaujantiems kariams – taip pat.

„Tačiau Camilla visada mane nuramina, sako: „Mamyte viskas gerai, nepergyvenk“. Nors kraujas bėga, didžiausios mėlynes, – teigė I. Gibly. – Visada esu įtampoje, klausausi žinių, telefonas dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę.“

Yra kuo didžiuotis

Ko lietuvės dukra jau spėjo išmokti, tarnaudama Izraelio armijoje? I. Gibly teigė: „Camilla armijoje išmoko būti stipria, tiesiog nepalaužiama, ji labai gerai šaudo.“

Koks Izraelio vaikinų požiūris į ginkluotose pajėgose tarnaujančias merginas? „Ne tik vaikinai, bet apskritai visi Izraelio gyventojai gerbia merginas, tarnaujančias armijoje, ypač, kur Camilla tarnauja, nes tai tikrai yra nelengva ir taip pat labai pavojinga“, – teigė I. Gibly.

Camilla.

O kaip Izraelio merginos vertina tai, kad tenka būti šalies gynėjomis? „Izraelio merginos, tarnaujančios armijoje, didžiuojasi, galėdamos padėti apsaugoti ir apginti nuo priešų savo šalį“, – pažymėjo pašnekovė.

Klausiama, kaip jaučiasi būdama mama, kai dukra tarnauja kariuomenėje, I. Gibly atskleidė: „Aš, kaip mama, taip pat didžiuojuosi Camilla, jos gabumais ir atsidavimu Izraelio armijai, jos stiprumu. Tiesa, situacija labai nerami ir įtempta. Buvo daug bemiegių naktų ir ašarų, pergyvenimų man, kaip mamai, ypač kai dukra buvo sužeista. Ne vieną kartą teko prašyti tikinčiųjų, rabinų, kad pasimelstų už kareivius, taip pat už mano dukrą.“

Dukra Camilla ir mama Ingrida.

Šilta šalis ir šilti žmonės

I. Gibly Izraelyje gyvena jau 27 metus. „Atvažiavau pažiūrėti šalies, susipažinau su dukrų tėveliu ir apsivedėme“, – kaip sukūrė šeimą, pasakojo ji.

Lietuvė su šeima įsikūrusi Izraelio centre esančiame Tel Avive. Moteris teigė, kad jai labai patinka ten gyventi. „Šilta šalis, šilti žmones. Trys jūros: Viduržemio, Raudonoji ir Negyvoji (druskos), šėlstantis Tel Avivas.“

Apie atžalas I. Gibly sakė, kad Camilla – „mažoji dukra“. O vyresnioji Evelyn baigė tarnybą Izraelio armijoje prieš trejus metus.

Camilla prie Raudų sienos.

***

Pagal 2014 metų vertinimą („Global Firepower“) Izraelio ginkluotosios pajėgos pagal pajėgumą yra 11 vietoje pasaulyje. Jas sudaro sausumos, jūrų ir oro pajėgos. Į Izraelio armiją šaukiamos ir moterys.

Camilla Izraelio ginkluotose pajėgose.

Tuo metu Izraelis gynybai išleisdavo apie 15 mlrd. dolerių. Šalyje – daugiau kaip 176 tūkst. aktyvaus karinio personalo, 3870 tankų ir 680 orlaivių.

Taip pat yra rezervinės pajėgos, kurias sudaro beveik pusė milijono žmonių.

Kariuomenė Izraelyje – labai gerbiama institucija.