Lietuva perka Izraelio kompanijos trumpojo nuotolio oro erdvės stebėjimo radarus
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė su Iz­rae­lio kom­pa­ni­ja šių me­tų ko­vo mė­ne­sį pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl pen­kių kom­pen­sa­ci­nių (angl. gap fil­ler) trum­po­jo nuo­to­lio oro erd­vės ste­bė­ji­mo ra­da­rų ir su jais su­si­ju­sių lo­gis­ti­kos pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo. Ra­da­rų po­zi­ci­jos nu­ma­ty­tos Va­rė­nos, Šven­čio­nių, Vil­niaus, Jur­bar­ko ir Pa­gė­gių ra­jo­nuo­se.

Iš jų du radarai įsigyjami siekiant sumažinti Šilutės ir Tauragės rajonuose vystomų vėjo jėgainių parkų daromą neigiamą poveikį Lietuvos kariuomenės oro erdvės stebėjimo radarų galimybei aptikti ir sekti oro taikinius. Šių dviejų radarų įsigijimui lėšas skiria Lietuvos verslo įmonės, plėtojančios vėjo jėgainių parkus vakarų Lietuvoje, rašoma pranešime spaudai.

„Baigiame įgyvendinti trejus metus trukusį Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus projektą, kuriuo siekėme suderinti nacionalinio saugumo ir verslo interesus atsinaujinančios energijos srityje“, – sako krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas. Pasak viceministro, verslas prisidėjo investicijomis perkant radarus ir parengiant reikalingą infrastruktūrą.

Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato galimybę verslui prisidėti prie papildomų oro erdvės stebėjimo ar kitų reikalingų priemonių įsigijimo ir įdiegimo tose vietovėse, kur neigiamas poveikis gali būti sumažintas naudojant papildomas priemones. Tokiais atvejais yra pasirašomos sutartys dėl kompensacijų, skirtų daliai investicijų ir kitoms išlaidoms, reikalingoms nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, apmokėjimo.

Lietuvos kariuomenė, bendradarbiaudama su kitomis nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis, vertina, kokią įtaką gali turėti vėjo jėgainių plėtra įvairiuose Lietuvos teritorijos vietovėse. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos kariuomenė išduoda leidimus verslo įmonėms vystyti vėjo jėgainių projektavimą ir atlikti statybos darbus. Panaši praktika, kuomet vertinama vėjo jėgainių įtaka nacionalinio saugumo interesams, yra taikoma daugelyje valstybių.

Kariuomenės konkurse dėl trumpojo nuotolio oro erdvės stebėjimo radarų įsigijimo buvo gauti pasiūlymai iš 3 įmonių. Izraelio kompanijos „ELTA Systems“ pasiūlymas buvo atrinktas atsižvelgus į kainos, aptarnavimo kaštus pasibaigus gamintojo garantijai ir techninius parametrus. Bendra įsigyjamų radarų vertė yra apie 2,8 mln. Eurų be PVM.

Šiuos trumpojo nuotolio oro erdvės stebėjimo radarus planuojama integruoti į bendrą Lietuvos oro erdvės stebėjimo sistemą ir pradėti jų eksploataciją iki 2019 m. pabaigos.