Latvija pirks izraelietiškų prieštankinių raketų „Spike“
Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Rai­mon­das Berg­ma­nis ir Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės „Eu­rosS­pi­ke“ vyk­do­mie­ji di­rek­to­riai Guen­te­ris Laue­ris bei Arie La­pi­dot pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl Iz­rae­lio ga­my­bos prieš­tan­ki­nių ra­ke­tų „Spi­ke“ pir­ki­mo už 108 mln. eu­rų.

„Įsigyta ginkluotė padarys mus gerokai stipresnius, ir su mūsų pajėgomis teks skaitytis – ypač tiems, kas panorės jas patikrinti“, – sakė R. Bergmanis po pasirašymo ceremonijos Rygoje. Pasak jo, šio tipo sistemas naudoja 28 šalys, tarp jų Lietuva, Lenkija, Suomija ir Vokietija.

Ministras pridūrė, kad ši istorinė sutartis yra vienas stambiausių ginkluotės pirkimų per Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų istoriją, prilygstantis sausumos pajėgų mechanizacijos projektui. Jis taip pat išreiškė viltį, kad įgyvendinant sutartį galės prisidėti latvių verslas.

Planuojama, kad įsigytos sistemos bus perduodamos Latvijai atskiromis partijomis iki 2023 metų.

Dauguma latvių karių jau yra apmokyti naudotis šiomis sistemomis, bet jiems reikės papildomų mokymų, nes Latvija gaus naujausios kartos „Spike“ raketų. Į sutarties sąlygas yra įtraukti karių mokymai naudojant treniruoklius, sakė R. Bergmanis.

Pasak G. Lauerio, Izraelio kompanija „Rafael Advanced Defense Systems“, raketų „Spike“ kūrėja, praeitais metais įstojo į Latvijos saugumo ir gynybos pramonės federaciją ir su jos pagalba išnagrinėjo Latvijos gynybos pramonės pajėgumus. „EuroSpike“ atstovas nurodė, kad jo įmonė yra pasiruošusi į šio projekto įgyvendinimą įtraukt latvių subrangovus.

Kovos su priešo šarvuotąja technika pajėgumų stiprinimas yra vienas iš Latvijos gynybos sektoriaus prioritetų. „Spike“ raketos buvo pripažintos geriausiai atitinkančiomis Latvijos kariuomenės poreikius. Šiomis sistemomis planuojama sustiprinti reguliariąsias sausumos pajėgas ir Nacionalinę gvardiją. „Spike“ sistemų taip pat bus sumontuota ant žvalgybos mašinų CVRT, įsigytų iš Didžiosios Britanijos.

Valdomosios prieštankinės raketos „Spike“ gali būti naudojamos prieš šarvuotuosius antžeminius taikinius, pavyzdžiui, tankus. Priklausomai nuo modifikacijos, šios raketos gali smogti taikiniams, esantiems už 4–8 kilometrų.