Latvija ginkluojasi anglų CVRT
 Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja per­da­vė Lat­vi­jos na­cio­na­li­nėms gink­luo­to­sioms pa­jė­goms 81 iš 123 Ry­gos pla­nuo­ja­mų gau­ti vikš­ri­nių ko­vos ma­ši­nų CVRT, nau­jie­nų agen­tū­rai BNS pra­ne­šė Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­ba.

Latvijos sausumos pajėgų pėstininkų brigados mechanizavimo projektas įgyvendinamas etapais. Iš viso numatoma įsigyti 123 šarvuotąsias mašinas. Pirmosios iš jų buvo atgabentos į Latviją 2015-ųjų rudenį.

Prieš išsiunčiant iš Didžiosios Britanijos ši naudota technika remontuojama ir modernizuojama. Planuojama, kad visos kovos mašinos bus perduotos iki 2020 metų.

Iš viso projektui per dešimtmetį bus skirta 46,6 mln. eurų. Į jo kainą įtrauktas 123 CVRT šarvuočių kapitalinis remontas, atsarginių dalių įsigijimas, modernizavimas ir Latvijos specialistų apmokymas. Latvija taip pat įsigis ant šarvuočių montuojamų valdomųjų prieštankinių raketų sistemų „Spike“.

2017-ųjų rugsėjį Latvija iš Austrijos gavo pirmąją naudotų savaeigių haubicų M109 partiją. Planuojama, kad iki 2018 metų Viena perduos Rygai 47 šios kovinės technikos vienetų.