Krašto apsaugos savanorių pajėgos švenčia 27-ąsias įkūrimo metines
Mi­nint Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) 27-ąsias įkū­ri­mo me­ti­nes sau­sio 17 d. – jau tra­di­ci­ja tam­pan­ti die­na su uni­for­ma. Vi­so­je Lie­tu­vo­je KASP ka­riai sa­va­no­riai šią die­ną mi­nės ne tar­ny­bos me­tu dė­vė­da­mi ka­rio uni­for­mą. Įpras­tai sa­va­no­riai ka­ri­nę uni­for­mą dė­vi tik da­ly­vau­da­mi pra­ty­bo­se, daž­niau­siai sa­vait­ga­liais, ta­čiau sau­sio 17-ąją at­ro­dys ka­riš­kai ir ei­da­mi į dar­bą, pa­skai­tas, leis­da­mi lais­va­lai­kį ir kt.

„Šiemet Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo metinių minėjimo akcentu taps iškilminga karių savanorių priesaikos ceremonija, kuri į šios dienos renginius yra įtrauka pirmą kartą. Kviečiu visus ateiti ir kartu pasidžiaugti karių savanorių ryžtu tarnauti mūsų šalies labui“, – sako KASP vadas pulkininkas Arturas Jasinskas.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų minėjimo renginiai prasidės iškilminga rikiuote Nepriklausomybės aikštėje (12 val.) – prisieks Bazinių kario savanorio įgūdžių kurso 57-osios laidos kariai savanoriai, taip pat bus oficialiai atkurta 810-oji (Vilniaus) lengvųjų pėstininkų kuopa, naujam KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadui bus įteikta kovinė vėliava ir tradiciškai istoriniu kalaviju apdovanota geriausia 2017 metų savanorių kuopa bei pagerbti kariuomenės kūrėjai, kariai savanoriai ir jų darbdaviai.

Savanorius Nepriklausomybės aikštėje sveikins krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, kt.

Vėliau Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Lietuvos, Latvijos ir Estijos Savanorių pajėgų vadai pasirašys kasmetinį savanorių pajėgų bendradarbiavimo planą, numatantį bendrą karių dalyvavimą kovinio rengimo, veiklos ir sporto renginiuose.