Kodėl Rusija suvaidino raketinį Floridos puolimą?
Ko­vo 1-ąją, per kas­me­ti­nį krei­pi­mą­si į Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nę asamb­lė­ją, vals­ty­bės pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ofi­cia­liai pri­sta­tė nau­ją Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos tarp­že­my­ni­nę ba­lis­ti­nę ra­ke­tą. Kal­bos me­tu Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas su­bti­liai at­sklei­dė ke­lia­mas grės­mes Jung­ti­nėms Vals­ti­joms – tiek žo­džiais, tiek nau­do­to­mis vi­zua­li­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Kalbos metu poroje didelių ekranų už prezidento nugaros buvo matyti išsidalinanti raketos galvutė, kurios dalyse įmontuoti atskiri nutaikymo mechanizmai (MIRV), skrido, nutaikyta į Floridą, rašo Lukas Andriukaitis, „Atlantic Council's DFRLab“ bendradarbis. DFRLab nutarė pažvelgti į tai įdėmiau bei įvertinti, kas slypi už Rusijos prezidento pranešimo vizualizacijų.

Vaizdo įrašas atrodė kažkur jau matytas. DFRLab nutarė tai ištirti.

Naujoji viršgarsinė balistinė raketa RS-28 „Sarmat“ (NATO raportuose minima SS-X-30 „Satan 2“ pavadinimu) įveikė visus reikalingus testus ir bandymus ir greitu metu pakeis dabartinę R-36 „Satan“ balistinę raketą (NATO vadinamą SS-18 „Satan“).

Vladimiras Putinas / RT nuotrauka

Pasak Vladimiro Putino Rusija pradėjo tobulinti naujų tarpžemyninių balistinių raketų galimybes jau 2004 metais, vos Jungtinėms Valstijoms pristačius „Aegis“ priešraketinę sistemą. Rusija raketą pirmą sykį sėkmingai paleido 2016 metų rugsėjo mėnesį.

Vladimiro Putino kalbos metu rodytas vaizdo įrašas atskleidė naujų detalių apie bandomąjį paleidimą. Vertinant pagal tai, ką galima išvysti vaizdo įrašė, tikėtina, kad bandymas buvo vykdomas kosmodrome „Pleseck“, esančiame šiauriau Maskvos. Bokštas vaizdo įraše yra toks pat, kaip „Pleseck“ esantys bokštai, esantys viso kosmodromo paleidimo vietose. Vaizdo įrašas anksčiau niekur nerodytas, o bandymo vieta yra nuklota sniegu, tad peršasi prielaida, kad medžiaga buvo nufilmuota neseniai, žiemos metu.

https://medium.com/dfrlab/ fotomontažas. Nuotraukos iš socialinio tinklo "Twitter" bei RT.

Čia matoma tikėtina raketos paleidimo vieta.

Google Maps kadras.

Chronologine tvarka įvertinus satelitines 2014–2017 metais darytas nuotraukas matyti, kad paleidimo vieta „Jubilejnaja“ buvo atnaujinta, joje atsirado masyvesni įrenginiai. Taip pat čia vyko daugiau veiksmo per tą patį tarpžemyninių balistinių raketų bandymo laikotarpį.

https://medium.com/dfrlab/ fotomontažas. Nuotraukos iš Planet.com.

RS-28 taip pat funkcionuoja kaip bauginimo priemonė, esanti pajėgi pramušti visas priešraketinės gynybos sistemas, esančias už bet kokio atstumo. Pasak Vladimiro Putino, Jungtinės Valstijos ignoravo Kremliaus perspėjimus 2004 metais ir dabar bus priverstos įsiklausyti.

Kalbos metu ekrane buvo rodomos vizualizacijos, kuriose vaizduotos RS-28 branduolinės galvutės, skrendančiomis į neapibrėžtą taikinį.

Po nuodugnesnio tyrimo DFRLab patvirtino, kad nusitaikyta į Floridos valstiją, taigi ir teritoriją aplink Tampos miestą, kuriame yra svarbus karinis postas – teritoriją aplink Tampos miestą, kuriame įsikūręs vienas svarbiausių Amerikos karinių postų – Jungtinių Valstijų kariuomenės centrinis štabas (CENTCOM).

https://medium.com/dfrlab/ fotomontažas. Nuotraukos iš GoogleMaps ir RT.

Iš pirmo žvilgsnio šios žemos kokybės vaizdo grafikos įrašai atrodo morališkai pasenę tokio masto valstybės vadovo prezentacijai 2018 metais. Po nuodugnesnio tyrimo DFRLab patvirtino, kad tokia pati grafika naudota reklaminiame RS-28 raketos pirmtakės, R36, vaizdo įraše. Originali grafika buvo pagaminta jau 2007 metais Rusijos kariniam dokumentiniam filmui „Стратегический Ракетный Комплекс „Сатана“, kuriame pristatyta daug senesnė R36 raketa.

Išvada

Šis atvejis – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos vykdomų įtampos eskalavimo ir santykių su Jungtinėmis Valstijomis tamprumo mėginimų. Štai prieš kelias savaites Rusijos samdinių brigada užpuolė Jungtinių Valstijų kariuomenę Sirijoje, penktos kartos Su-57 naikintuvus netikėtai dislokavus Khmeimimo oro bazėje. Dabar Jungtinėms Valstijoms yra grasinama tarpžemyninėmis balistinėmis raketomis.

Tiek subtilios, tiek nelabai Vladimiro Putino kalboje perduotos žinutės atskleidė, kad Rusijos pagrindiniu priešu vis dar yra Jungtinės Valstijos, o prezidento žodžiai Rusijos ginklavimąsi vėl grąžino į dėmesio centrą.