Klaipėda dar to nematė: įplaukia 37 karo laivai
Iš­skir­ti­nis re­gi­nys – į Klai­pė­dos uos­tą vie­nas po ki­to įplau­kia net 37 ka­ri­niai lai­vai iš 16 už­sie­nio vals­ty­bių. Tai „Bal­tops 2018“ ka­ri­nių pra­ty­bų Bal­ti­jos jū­ro­je įžan­ga. Kvie­čia­me ste­bė­ti tie­sio­giai:

„Baltops 2018“ – tai tarptautinės pratybos Baltijos jūroje, vyksiančios birželio 4–15 dienomis. Pratybos „Baltops 2018“ vyks pagal scenarijų, imituojant susidariusį konfliktą tarp pramanytų šalių.

Pratybų dalyviai pagal scenarijų yra suskirstyti į dvi grupes, iš kurių viena atlieka pagalbos suteikimo vienai iš pramanytų šalių, taip pat gynybos, kita – puolimo funkcijas.

Pratybų metu atliekamos ir tobulinamos karo laivų manevravimo formuotėse, laivų konvojavimo, artilerinių šaudymų, priešlėktuvinės ir antiteroristinės gynybos, minų paieškos ir nukenksminimo, kovos su povandeniniais laivais, jūrų desanto išlaipinimo krante bei kitos karinės procedūros.

Pagrindinis šių pratybų tikslas – didinti ir gerinti dalyvaujančių šalių pajėgų tarpusavio bendradarbiavimą ir sąveiką vykdant kompleksines operacijas, kartu didinti pratybose dalyvaujančių karinių pajėgų kompetencijos lygį.

Pratybas organizuoja NATO smogiamosios ir palaikymo pajėgos (angl. Naval Striking and Support Forces NATO) ir Jungtinių Amerikos Valstijų karinis jūrų laivynas. Dalyvauja NATO ir Šiaurės Europos valstybių karinių pajėgų vienetai. Vadovauja „Baltops 2018“ pratyboms iš štabo laivo „Mount Whitney“ JAV VI laivyno vadė vice-admirolė Lisa Franchetti.

Laivas-štabavietė „Mount Whitney“ paskutinį kartą Klaipėdoje lankėsi 2016 m. /

Laivas-štabavietė „Mount Whitney“ jau lankėsi Klaipėdoje ne kartą. Tai specialiai įrengtas karo laivas, kurį kaip flagmaną naudoja laivyno vadas. Laivas turi geras ryšių sistemas, patalpas štabo biurams, gyvenamąją erdvę laivyno vadui ir jo štabui. Iš tokio laivo vadovaujama laivyno veiklai. „Mount Whitney“ – tai „Blue Ridge“ klasės vadovavimo laivas. JAV turi du tokios klasės laivus.

„Mount Whitney“ įgulą sudaro virš 300 asmenų. Jis su savimi plukto išteklių, kurių įgulai užtektų išgyventi 90 dienų. Taip pat ypatingais atvejais į laivą gali tilpti iki 3 tūkst. žmonių.

Lietuvai pratybose „Baltops 2018“ atstovaus du Karinių jūrų pajėgų laivai – „Kuršis“ (M54) ir „Žemaitis“ (P11), taip pat Povandeninių veiksmų komanda ir Karinių jūrų pajėgų karininkai, kurie užduotis vykdys pratybų štabe. Iš viso mokymuose dalyvauja 37 laivai, per 4000 karių iš 17 valstybių.

„Baltops“ pratybos vyksta nuo 1971 m. Nuo 1993 m. jose dalyvauja Lietuva. Po Šaltojo karo pabaigos „Baltops“ buvo sukoncentruotos į „minkštąsias“ užduotis, tokias, kaip kova su terorizmu, konvojavimas, išminavimas. Jose net dalyvaudavo Rusijos Baltijos jūros karinis laivynas. Tačiau po 2014 m. Rusijai aneksavus Krymą vėl sugrįžta prie Šaltojo karo „kietųjų“ užduočių – pasirengimo konvenciniam kariniam konfliktui Baltijos jūroje.