Kinija ginkluojasi JAV teritoriją galinčiomis pasiekti raketomis
Ki­ni­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad ša­lies gink­luo­to­sios pa­jė­gos bu­vo ap­rū­pin­tos nau­jau­sio­mis vi­du­ti­nio nuo­to­lio ra­ke­to­mis DF-26.

Naujosios raketos gali pasiekti už 4 tūkst. kilometrų esantį taikinį ir nešti ne tik įprastas, bet ir branduolines kovines galvutes, pabrėžė ministerijos atstovas, kurį cituoja naujienų agentūra „The Associated Press“.

Remiantis pranešimu, Kinijos ginklavimasis 4 tūkst. atstumą galinčiomis įveikti raketomis kelia grėsmę Guamui – JAV teritorijai Ramiajame vandenyne, kur įsikūrusios kelios strategiškai svarbios karinės bazės.