Kibernetinio saugumo centrui vadovauti atrinktas Rytis Rainys
At­ran­ko­je į Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro (NKSC) va­do­vus dau­giau­siai kon­kur­si­nių ba­lų su­rin­ko ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tas Ry­tis Rai­nys.

Kaip antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, jis nuo metų pradžios ėjo šio centro Kibernetinės gynybos departamento direktoriaus pareigas.

„Iškelti uždaviniai naujajam vadovui yra aukšti ir itin svarbūs – įgyvendinti efektyvius sprendimus susijusius su nacionaline kibernetinio saugumo politika ir kibernetinių incidentų valdymu bei prevencija Lietuvoje“, – sako krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza.

Naujasis vadovas darbą pradės po to, kai įsakymą dėl jo paskyrimo į pareigas pasirašys krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, gavęs atitinkamų tarnybų išvadas dėl kandidato tinkamumo eiti pareigas.

R. Rainys nuo 2010 metų ėjo vadovaujančias pareigas Ryšių reguliavimo tarnyboje, kurioje kūrė kibernetinių incidentų valdymo padalinį CERT-LT ir koordinavo ES „Saugesnio Interneto“ programą, nuo 2012 metų iki 2016 metų pirmininkavo tarptautinei „IRG WG on NIS“ kibernetinio saugumo darbo grupei.

Pasak krašto apsaugos viceministro, atrinktas kandidatas ankstesnėse pozicijose yra pademonstravęs gerus organizavimo gebėjimus ir lyderystę dirbant su komanda.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras atlieka kibernetinių incidentų valdymą, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei akreditavimo funkcijas. Nuo 2018 metų pradžios jis vieno langelio principu pagalbą teikia tiek valstybės institucijoms, tiek verslui ir gyventojams.