Kariuomenės vadui sausį pristatytos šarvuočių „Marder“ įsigijimo galimybės
Ka­riuo­me­nės va­dui ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Jo­nui Vy­tau­tui Žu­kui šią sa­vai­tę bu­vo pri­sta­ty­tos ga­li­my­bės įsi­gy­ti vo­kiš­kas pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Mar­der“, ta­čiau pir­ki­nys nė­ra pla­nuo­ja­mas, pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Sausio 15-osios generolo darbotvarkėje nurodyta, kad jis dalyvavo šių vikšrinių mašinų įsigijimo perspektyvų pristatyme.

Kariuomenės vado atstovas spaudai BNS sakė, kad pristatymas buvo informacinio pobūdžio, o „šiuo metu naujų šarvuočių įsigyti neplanuojama“.

„Kariuomenės vadui buvo pristatyti rezultatai po anksčiau įvykusio susitikimo su pėstininkų kovos mašinų „Marder“ gamintojais“, – teigė majoras Mindaugas Neimontas.

Krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio atstovė spaudai Vita Ramanauskaitė atsisakė komentuoti įvykusį pristatymą. Ji BNS teigė, jog Krašto apsaugos ministerijos vadovybė pristatyme nedalyvavo.

Užpernai ministerija pasirašė sutartį dėl vokiškų pėstininkų kovos mašinų „Boxer“ įsigijimo. Pirmosios dvi mokomosios mašinos buvo atgabentos pernai gruodį, Lietuvos perkami šarvuočiai vadinsis „Vilkais“.

Iš viso Lietuva perka 88 tokius ratinius šarvuočius, jais bus aprūpinami du kariuomenės batalionai Rukloje ir Alytuje.

Kariuomenės vadas yra sakęs, jog Lietuvos kariuomenei reikėtų ir ratinių, ir vikšrinių pėstininkų kovos mašinų.