Kariuomenės poligonus plės dvigubai
Vyks­tant pa­grin­di­nių ka­riuo­me­nės po­li­go­nų plė­trai, jų plo­tas iki 2022 me­tų tu­rė­tų iš­aug­ti dvi­gu­bai, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Šalia Pabradės esančio didžiausio Generolo S. Žukausko poligono plotas padidės nuo 85 iki 176 kvadratinių kilometrų. Šiuo metu čia formuojami nauji taktikos laukai, skirti šaudyti judant su tankais ir pėstininkų kovos mašinomis, įrengiamos šaudyklos ir šaudymo pozicijos, planuojama statyti kareivines.

Anot ministerijos, šiuo metu jau visiškai pertvarkytas ir išplėstas pagrindinis laukas, įrengta daug naujų šaudymo pozicijų ir taikinių ruožas.

Baigus projektą poligone, kariai galės treniruotis bataliono sudėtyje su pėstininkų kovos mašinomis ir tankais, mokytis paramos iš oro, treniruoti artilerijos vienetus, ko iki šiol negalėjo dėl infrastruktūros stokos.

Tuo metu Jonavos rajone esančio Gaižiūnų poligono teritorija didėja daugiau nei dvigubai – nuo 52 iki 125 kvadratinių kilometrų. Padidinus teritoriją, jame galės treniruotis kuopos dydžio vienetas su paramos elementais.

Baigus projektą Gaižiūnų poligone kariai galės vykdyti pradinio lygio kovinį šaudymą su pėstininkų kovos mašinomis, jame taip pat bus galima treniruoti artilerijos vienetus, vykdyti individualų karių rengimą.

Be pagrindinių poligonų Gaižiūnuose ir Pabradėje, taip pat rengiami poligonų Kaune, Klaipėdoje, Telšių rajone ir Kazlų Rūdoje plėtros planai.

„Didėjanti kariuomenė, įsigyjama nauja anksčiau neturėtų galimybių ginkluotė ir įranga, suaktyvėjęs sąjungininkų buvimas lemai tai, kad turime sudaryti tinkamas sąlygas treniruotis tiek mūsų, tiek ir sąjungininkų kariams, užtikrinti vis didėjančius sandėliavimo, priimančiosios šalies paramos teikimo poreikius“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas.

Bendra poligonų plėtros projekto kaina siekia apie 81 mln. eurų, didžiąją dalį šių pinigų skiria NATO ir Jungtinės Valstijos.