Kariuomenės kūrėjai turi vilties neprarasti butų
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­ve­dė ke­lioms mi­nis­te­ri­joms iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją, ar 24-iems ka­riuo­me­nės kū­rė­jams pri­klau­siu­sių bu­tų par­da­vi­mas auk­cio­ne ne­pa­kenks ka­ri­nin­kų so­cia­li­nei pa­dė­čiai.

Ministrų kabinetas taip pat nepritarė Seime svarstomai iniciatyvai, kad į tarnybinius butus iki 2001 metų liepos atsikraustę kariuomenės kūrėjai gali būti iškelti tik suteikus jiems kitas gyvenamąsias patalpas.

Parlamentarai Vytautas Bakas ir Virginija Vingrienė šias pataisas įregistravo po atsargos karininkų skundų, kad jie yra iškeliami iš aukcionuose parduodamų tarnybinių butų, nepaisant valstybės pažadų, jog ištarnavus kariuomenėje tam tikrą laiką būstai taps jų nuosavybe.

Teisę likti tarnybiniame bute numatė iki 2001-ųjų galiojusi Civilinio kodekso nuostata. Pagal ją, tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomininkas, išėjęs į senatvės pensiją, iškeldinamas galėjo būti tik jam suteikiant kitą gyvenamąją patalpą.

Šiai nuostatai netekus galios, o 2012 metais Krašto apsaugos ministerijai atsisakius tarnybinių butų, jie parduodami aukcionuose.

Krašto apsaugos ministerija trečiadienį pristatė, kad susidarius šiai situacijai buvo parduoti 260 atsargos karininkams priklausę butai, du yra šiuo metu parduodami, o likę 24 – „probleminiai“.

„Nepritardami įstatymo projektui, gal mes galime pavedimą Krašto apsaugos ministerijai padaryti, kad (...) dar kartą pasiaiškintumėte su tų 24 būstų savininkais, gyventojais ir tiesiog individualiai pažiūrėję priimtumėte sprendimus“, – Vyriausybės posėdyje sakė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Čia turbūt nėra sudėtingas, bet socialiai svarbus dalykas“, – pridūrė jis.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis teigė, jog atsargos karininkų iškėlimas ir iki šiol vyko konsultuojantis, ar tai nepakenks jų socialiniai padėčiai, o daliai senų, ligotų, artimųjų neturinčių žmonių būstai buvo palikti.

„Pastaraisiais metais kartu su Turto banku buvo atsižvelgta į žmonių socialinę padėtį, kitus aspektus, kad taikytumėme šiek tiek lankstesnius ir kitus mechanizmus“, – kalbėjo ministras.

Jo teigimu, kai kuriuose iš minėtų 24 butų asmenys negyvena, nes, pavyzdžiui, turi kitus būstus.

R. Karbolis sakė, kad pritarus Seime svarstomai iniciatyvai būtų pažeistos žmonių, kurie laikėsi įstatymų ir jau buvo iškelti iš butų, teisės.

„Atsižvelgiant į visa tai mes neturime galimybės grįžti prie praeitame šimtmetyje galiojusių tvarkų“, – tvirtino krašto apsaugos ministras.

Balsuodami dėl pataisų parlamentarai gali ir nepaisyti Vyriausybės išvados.