Kariuomenė už 265 mln. eurų žada įsigyti nuo konteinerių iki karių apsaugos priemonių
Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­ra prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė šie­met vyk­dys pir­ki­mų už maž­daug 265 mln. eu­rų, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Tai su­da­ro apie 30 proc. vi­so gy­ny­bos biu­dže­to.

„Tikimės, kad didžiąją dalį viešųjų pirkimų laimės Lietuvos gamintojai, kuriuos kviečiame aktyviai dalyvauti skelbiamuose pirkimuose“, – pranešime spaudai teigė apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas.

Šiais metais didžiausi suplanuoti pirkimai yra šie: konteineriai, sunkvežimiai, karinės technikos remontai, transporto priemonių atsarginės dalys, šaudmenys, individualios karių apsaugos priemonės, degalai, maistas, apranga, transporto priemonių nuoma.

2017 metais sudaryta sutarčių už maždaug 225 mln. eurų. Didžiausias pirkinys 2017 metais iš užsienio buvo vidutinio nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemų NASAMS įsigijimas, jo vertė – apie 100 mln. eurų.

Nuo šių metų pradžios apie 70 proc. krašto apsaugos sistemos įsigijimų vykdymą perėmė naujai įsteigta Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos.