Kariškiams – nemokamas transportas
Po dvie­jų sa­vai­čių, bir­že­lio pra­džio­je, Klai­pė­do­je lau­kia­ma per 3,5 tūkst. NA­TO ka­riš­kių. Siū­lo­ma, kad jie ga­lė­tų ne­mo­ka­mai nau­do­tis mies­to vie­šuo­ju trans­por­tu bei lan­ky­tis Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je ir jo pa­da­li­niuo­se.

Planuojama, kad Klaipėdoje 2018 m. birželio 1–4 dienomis lankysis apie 37 įvairių NATO šalių karo laivai bei per 3 500 kariškių.

Miesto Taryba turės apsispręsti, ar leisti pirmąkart Baltijos šalyse rengiamų tokio masto NATO šalių tarptautinių jūrinių pratybų „Baltops′18“ kariams nemokamai važinėti miesto viešuoju transportu. Esą kitose šalyse tokia praktika yra įprasta.

Nors atvykstančių kariškių skaičius numatomas didelis, tačiau dėl NATO misijos ir laivų darbo specifikos tik apie pusė atvykusių karių turės galimybę savarankiškai lankytis mieste.

Skaičiuojama, kad nemokamos NATO karių kelionės miestui gali atsieiti apie 8 000 eurų – bus siūlomi terminuoti 1 paros bilietai, kainuojantys po 2 eurus.

Šią sumą vežėjams ketinama padengti iš asignavimų transporto kompensacijoms.

Finansų ir ekonomikos komiteto nariams išklausius šią informaciją, komiteto pirmininkui Rimantui Taraškevičiui kilo klausimas – nejau NATO neturi pinigų, kad susimokėtų už karių keliones?

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elida Mantulova teigė, kad miestas iš atvykusių karių turės naudos, tad esą galima jiems tas keliones ir apmokėti.

„Jie atvažiavę labai daug duoda miestui – bus lankomi laivai, vyks karių susitikimai su mokyklomis, bus savanoriai, specialiu autobusu miestiečiai nuo prekybos centro „Big“ bus vežami į lankomus laivus, bus ir daug sportinių renginių. Tačiau norima užimti kareivius, kurie bus neįdarbinti – jiems bus leista laisvai vaikščioti po miestą, lankytis muziejuose ir taip toliau. Paprastai tokiais atvejais suteikiamas nemokamas transportas“, – sakė E. Mantulova.

NATO laivai į Klaipėdos uostą atplauks gegužės 31 d. ir stovės iki birželio 4 d., vėliau pajudės Lenkijos link.