Karinių oro pajėgų šauktiniai mokosi dirbti GROM priešlėktuvinės gynybos sistema
Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­ne tar­nau­jan­tys šauk­ti­niai ruo­šia­mi dirb­ti su ar­ti­mo­jo nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­ma GROM, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Būrį sudaro bataliono profesinės karo tarnybos kariai bei dvylika šauktinių. Išklausę individualius kursus, jie įgūdžius toliau lavins būrio sudėtyje.

Pasak ministerijos, šie Oro gynybos bataliono šauktiniai kariai yra pirmieji GROM oro gynybos sistemą įvaldę šauktiniai Lietuvos kariuomenėje.

Dvi savaites trukusių kursų metu kariai įsisavino teorinę medžiagą: mokėsi techninius ir taktinius ginkluotės duomenis, ginkluotės charakteristiką, saugos ir eksploatavimo taisykles. Vėliau pasiruošimo mūšiui pratybose kariai simuliacinių taikinių aptikimo, nusitaikymo ir naikinimo įgūdžius lavino naudodamiesi moderniausiu 3D klasės treniruokliu bei dviejų rūšių lauko treniruokliais.

GROM sistema į Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalioną atkeliavo pernai metų spalį.