JAV sausumos pajėgos išbando „Geležinę uždangą“
Prieš­tan­ki­nių gink­lų pa­pli­ti­mas ke­lia di­de­lį JAV ka­ri­nių pa­jė­gų ne­ri­mą. Da­bar itin pa­jė­gius prieš­tan­ki­nius gink­lus tu­ri ne tik vals­ty­bi­nės ka­riuo­me­nės, bet ir te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Nuo jų įma­no­ma ap­sau­go­ti su­nkią­ją tech­ni­ką, ta­čiau leng­vo­sios ma­ši­nos yra la­bai pa­žei­džia­mos. Dėl to da­bar Jung­ti­nių Vals­ti­jų sau­su­mos pa­jė­gos pra­de­da ban­dy­ti pa­žan­gią sis­te­mą, va­di­na­mą „I­ron Cur­tain“, ku­ri ga­li ap­sau­go­ti ir ka­ri­nius vi­su­rei­gius.

Prieštankinių ginklų paplitimas reiškia, kad netoli mūšio lauko negalės sukiotis ir įvairūs transportiniai sunkvežimiai bei visureigiai. Žinoma, jiems artintis prie karščiausių taškų niekada nebuvo saugu, tačiau dabar padėtis darosi itin prasta. Prieštankiniai ginklai yra ir visai maži – pažangios raketos gali būti paleidžiamos ir nuo peties. Yra žinoma, kad net Talibanas turi pažangių kumuliacinių raketų, o Rusijos naudojamos „Kornet-EM“ raketos kelia grėsmę ir sunkiajai technikai. Tačiau tankai turi didelį pranašumą – jie yra sunkūs. Tai, žinoma, nepadeda jų manevringumui ir logistikai, tačiau aktyvios priešraketinės apsaugos svoris nesudaro žymios mašinos svorio dalies.

„Abrams“ tankai naudoja Izraelyje pagamintą sistemą „Trophy“, kuri yra per sunki kariniams visureigiams. Tačiau kompanija „Artis“ sukūrė kur kas lengvesnę sistemą „Iron Curtain“, kuri yra tokia kompaktiška, kad gali būti naudojama ir „Humvee“ visureigiams apsaugoti. „Iron Curtain“ sudaro karinės mašinos viršuje montuojami rėmai bei radarų ir optinių jutiklių sistema. Radaras ir sensoriai aptinka artėjančią raketą ir perspėja kompiuterį, kuris reikiamu metu iš minėtų rėmų žemyn paleidžia nedidelių užtaisų lietų. Jis kaip kokie aktyvūs šarvai uždengia mašiną ir neleidžia prieštankiniam sviediniui jos pasiekti. Taip patiriama žala yra sumažinama iki minimumo.

„Iron Curtain“ galėtų būti montuojama ne tik ant „Humvee“, bet ir ant „Oshkosh L-ATV“, „Stryker“, mastatų ir net sraigtasparnių. Gamintojas „Artis“ teigia, kad sistema yra modulinė, todėl ją galima labai lengvai pritaikyti bet kokio dydžio objektams. Dar daugiau – galima papildomą apsaugą suteikti jautriausioms mašinų vietoms arba užprogramuoti kompiuterį taip, kad jis uždangą paleistų priklausomai nuo raketos tipo.

„Iron Curtain“ buvo testuojama dar 2013 metais. Nors tuomet sistema pasirodė puikiai, ji ir vėl bandoma dabar. „Artis“ teigia, kad „Iron Curtain“ aspaugotų nuo visų šiuolaikinių prieštankinių raketų, įskaitant „Kornet-EM“. Kai kurie karybos žinovai iš karto suabejojo „Iron Curtain“ veiksmingumu – kodėl sistema užtaisus šauna žemyn, o ne toliau nuo objekto, kurį saugo? Juk dabar „Iron Curtain“ priešo raketas susprogdina labai arti mašinos. Tačiau toks sprendimas nebuvo atsitiktinis. Siekiama sumažinti tikimybę, kad aktyvi apsauga sužalos netoliese esančius karius, civilius ar sugadins kitus karinės technikos vienetus.