JAV karinėse jūrų pajėgose – povandeninių laivų medžiotojas be įgulos
At­ei­ties ka­ri­nė avia­ci­ja pri­klau­so dro­nams. Tai iš es­mės jau yra nu­spręs­ta ir link to ju­da­ma jau ku­rį lai­ką. Ta­čiau žmo­nių įgu­lų ga­li ne­be­rei­kė­ti ir lai­vams. JAV ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos dar šie­met pra­dės nau­do­ti ypa­tin­gą lai­vą – di­džiau­sią pa­sau­ly­je au­to­no­mi­nį po­van­de­ni­nių lai­vų me­džio­to­ją.

ACTUV („Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel“) – tai maždaug 40 metrų ilgio ir 140 tonų svorio laivas, sukurtas specialiai priešo povandeniniams laivams medžioti. Vien pažvelgus į ACTUV tampa aišku, kad tai nėra įprastas laivas. Jis turi vieną korpusą bei porą papildomų plūdurų, kurie jam turėtų suteikti stabilumo jūroje. Juose taip pat sumontuota sonaro sistema. Teigiama, kad ACTUV gali plaukti 27 mazgų (50 km/h) greičiu ir yra pakankamai manevringas.

DARPA ACTUV projektą pradėjo dar 2010 metais. 2012-aisiais ACTUV jau buvo užsakytas, 2016-aisiais nuleistas į vandenį, o šiemet jau pradės tarnybą. Šie laivai gali 60–90 dienų veikti visiškai autonomiškai, nors dabar ant „The Sea Hunter“ denio galima pamatyti ir įgulai skirtą kabiną. Ji yra nuimama ir įprastomis sąlygomis naudojama nebūtų. Arba puoštų tik vieną iš kelių kartu dirbančių ACTUV laivų.

ACTUV laivai patruliuotų nurodytoje teritorijoje, ieškodami priešiškų dyzelinių-elektrinių povandeninių laivų. Pastarieji yra tylesni ir kur kas pigesni už atominius povandeninius laivus, todėl dabar kelia didelį nerimą – tokios šalys kaip Kinija, Rusija ar net Šiaurės Korėja gali greitai dislokuoti didelį tokių laivų skaičių. Jų medžiojimas įprastais laivais yra sudėtingas darbas, o ir pasalų tikimybė yra reali. Vienas žingsnis gali medžiotoją paversti medžiojamuoju, todėl laivas be įgulos yra tiesiog saugesnis pasirinkimas.

ACTUV teritoriją skanuotų didelį plota apimančiu sonaru. Ką nors aptikus, ACTUV nuskubėtų artyn ir dviem šoniniuose plūduruose sumontuotais sonarais patvirtintų, kad teritorijoje yra povandeninis laivas. Tuomet būtų perspėti aplinkiniai lavai, kad nekištų nosies į potencialiai pavojingą zoną. ACTUV veiktų greitai, tačiau tikslingai. Pagrindiniame korpuse esantis sonaras patikslintų povandeninio laivo vietą, o prie jo priartėjus būtų pasitelktas ir magnetometras, kuris leistų patikimai persekioti priešą. Galiausiai, kai ACTUV būtų visai arti, aukšto dažnio sonaras sudarytų akustinį povandeninio laivo paveikslą. Tai padėtų atpažinti laivą, įvertinti jo dydį ir pavojingumą. ACTUV galėtų persekioti povandeninį laivą ilgiau nei šis galėtų slėptis.

ACTUV operacijų metu nuolat bendrautų su kitais netoliese esančiais karo laivais. Kalbama, kad laivas be įgulos ir pats galėtų paleisti mirtiną torpedą, nors greičiausiai bus pasirinktas kitas variantas – informacija apie persekiojamą povandeninį laivą bus perduota laivams su įgulomis. ACTUV taip pat gali gabenti krovinius, vykdyti žvalgybos operacijas ir kitas misijas.

Saugumą turėtų užtikrinti radaro sistema. ACTUV atpažins aplink plaukiojančius laivus ir jų išvengs be žmonių įsikišimo. Nuolatinis ryšys su kitame laive esančia vadaviete turėtų padėti išvengti bet kokių klaidų. ACTUV neabejotinai yra ateities ginklas, nes dyzelinių-elektrinių povandeninių laivų paplitimas bet kokiame šių laikų konflikte gali sudaryti labai didelių problemų, o juos medžioti laivais su įgulomis yra labai brangu ir pavojinga.